Vyhlašujeme zápis pro školní rok 2021/2022

Žádosti o studium lze podávat pouze elektronicky. Přihlášku najdete na našich www. stránkách v oddělení pro rodiče. Podání přihlášky se týká pouze nových žáků, kteří v současné době nejsou žáci naší školy. Odeslání elektronické přihlášky neznamená, že se dítě automaticky stává žákem školy. O talentových zkouškách a následném přijetí do ZUŠ vás budou informovat třídní učitelé nebo ředitelství školy formou telefonátu, e-mailu nebo na www.stránkách školy.

Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, tak chceme formou otevřené školy umožnit rodičům s dětmi návštěvu prostor naší školy s možností nahlédnutí do výuky. Dny otevřených dveří naší ZUŠ plánujeme na pondělí 31.5.2021 a úterý 1.6.2021.

 

20.4.2021 Tomáš Hvězda