Smyčcový orchestr Gioco /džoko/


Dirigentka Věra Vlčková

Od cca 3. do 6. ročníku I. stupně navštěvují hráči na smyčcové nástroje (housle, violu, violoncello, kontrabas), klavír a bicí nástroje smyčcový orchestr Gioco. Název vychází z italského slova hra, hrát si, žert, legrace. Žáci zde prohlubují své dosud nabyté dovednosti z individuálních hodin a učí se kolektivní souhře. Repertoár obsahuje vícehlasé skladby různých hudebních stylů, období a žánrů. Výuka probíhá jednou týdně po 2 vyučovacích hodinách - v úterý od 16:20-18:00 ve zkušebně na staré budově 1209. Tradicí je spolupráce orchestru s pěveckými sbory ZUŠ. Orchestr vystupuje na veřejných akcích a koncertech např. Vánoce s květinou, Adventní koncert orchestru s pěveckými sbory, Koncert pro ZŠ, ZUŠ Open aj. Orchestr každoročně pořádá podzimní víkendové soustředění v Orlických horách, kde noví členové mají příležitost se lépe poznat a nacvičí se zde podstatná část repertoáru. Smyslem orchestru je zapálit hráče pro orchestrální hru a rozvíjet jejich dovednosti v kolektivní hře pod vedením dirigenta. 

Na činnost smyčcového orchestru Gioco plynule navazuje hra ve smyčcovém orchestru Archi con Brio pod vedením dirigenta Jaroslava Rybáčka.
 

Dirigentka

Mgr. Věra Vlčková, DiS.
vera.vlckova@zusnovemesto.cz

Obor
housle, viola, dirigentka

Vzdělání
2007 - Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta magisterský obor Učitelství pro střední školy - hudební výchova, chemie
2010 Konzervatoř Pardubice, obor hra na housle
2006 - 2010 celoroční vzdělávací kurzy Smyčcové soboty, Konzervatoř Brno
2013, 2014, 2016 účast na Celostátních seminářích - Klubu sbormistrů

Praxe
od roku 2000 ZUŠ Nové Město nad Metují kde vyučuje předměty:
Hra na housle, Hra na violu, orchestrální a komorní hra

Další praxe a působení
- od roku 2010 sbormistryní vokálně-instrumentálního tělesa Musica Viva Jiráskova gymnázia Náchod https://musicaviva.estranky.cz/
- v letech 2010 - 2020 houslistkou, později dirigentkou Police Symphony Orchestra https://www.policesymphonyorchestra.cz/