Pokračovací list

Pokračovací list je určen pro žáky, kteří již naši školu navštěvují a chtějí pokračovat ve studiu následující školní rok

list ke stažení

Vyplněný pokračovací list odevzdá žák svému třídnímu učiteli, a to nejpozději 31. května 2023

Pokud žák mění obor, případně si obor přidává, je nutnéna danný obor zaslat přihlášku.