Úplata za vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

HUDEBNÍ OBOR                                 za pololetí 

Hra na nástroj - individuální výuka  

       1. PHV (předškoláci)                                                    1200 Kč 

       2. PHV (1. třída ZŠ), I. cyklus, II. cyklus                      1500 Kč 

       rozšířené vyučování
       (1,5 vyučovací hodiny hlavního oboru týdně - 45 minut + 22,5 minut)            2250 Kč

Dospělí                                                                    7500 Kč

Pěvecké sbory (jako hlavní obor)                            800 Kč 

Souborová hra                                                        800 Kč 

_______________________________________________________

VÝTVARNÝ OBOR                              za pololetí 

Předškoláci (5 – 6 let)                                          1000 Kč 

PVV (1. - 2. třída ZŠ), I. cyklus, II. cyklus           1350 Kč 

Dospělí                                                                po domluvě 

________________________________________________________

TANEČNÍ OBOR                                 za pololetí 

1. PTV (předškoláci)                                            1000 Kč 

2. PTV (1. třída ZŠ), I. cyklus, II. cyklus             1200 Kč 

Dospělí                                                               po domluvě 

________________________________________________________ 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR      za pololetí 

I. cyklus, II. cyklus                                                   750 Kč 

________________________________________________________ 

PHV - přípravné hudební vzdělání 

PVV - přípravné výtvarné vzdělání  

PTV - přípravné taneční vzdělání 

I. cyklus – sedm ročníků prvního stupně základního studia ZUŠ  

II. cyklus - čtyři ročníky druhého stupně základního studia ZUŠ 

 

Ročníky skupinové výuky (TO, VO, LDO) - v případě nenaplnění limitu počtu žáků v ročníku muže dojít k tomu, že nenaplněný ročník nebude otevřen 

Příspěvek na SRP ZUŠ pro školní rok 2022/2023 je 150 Kč za každý hlavní obor (pokud žák/žákyně navštěvuje více oborů - například klavír, housle a výtvarný obor, je příspěvek za žáka na SRP ZUŠ 3 x 150 Kč)