Archi con brio

Archi con Brio (čti arki kon brijo), v překladu „Smyčce s jiskrou“, je smyčcový orchestr ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují. Byl založen v roce 2010 dirigentem Jaroslavem Rybáčkem a uměleckou vedoucí Irenou Rybáčkovou. Orchestr má asi 25 členů, převážně žáků ZUŠ ve věku 10 – 18 let.

Repertoár orchestru je velmi rozmanitý, od barokní hudby až po skladby 20. století. Podle výběru repertoáru je obsazení smyčcového orchestru často rozšířeno o dechové, bicí nebo klávesové nástroje. V mimořádných projektech školy je toto těleso rozšířeno až do podoby symfonického orchestru pod názvem Nofi Junior. 

V roce 2012 Archi con Brio získalo 1. cenu v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ. V roce 2015 byl orchestr Nofi Junior oceněn v krajském kole soutěže ZUŠ 1. cenou s postupem do ústředního kola, ve kterém obdržel 1. cenu a zároveň mimořádné ocenění - „Cenu České filharmonie“.

Dirigent

MgA. Jaroslav Rybáček
jaroslav.rybacek@zusnovemesto.cz
605 531 401

Obor
violoncello, dirigent

Vzdělání
1980-1988 - Lidová škola umění Chrudim
1988-1994 - Konzervatoř Pardubice
1994-1999 - Janáčkova akademie múzických umění Brno
1999-2000 - Hochschule fur Musik ,,Franz Liszt“ Weimar Německo

Praxe
Od roku 1998 na ZUŠ v Novém Městě nad Metují především kolektivní předměty: Orchestrální hra, Orchestrální party, Komorní hra a Hra na violoncello.

Další praxe a působení
V současné době dirigentem „Novoměstské filharmonie“ a smyčcového orchestru „Archi con brio“.
V letech 2001-2011 sbormistrem smíšeného pěveckého sboru „Kácov“