Aktuálně

Paleček v Červeném Kostelci

Magdalena Mertlíková | 14. května 2024

Dětský pěvecký sbor PALEČEK byl pozván na koncert ke 30. výročí založení dětského sboru ČERVÁNEK z Červeného Kostelce. Koncert se konal 11.5.2024 v Divadle J. K. Tyla. Paleček poblahopřál Červánku k jeho výročí, předal malý dárek a zazpíval krátký samostatný program. Na konci koncertu se ještě spojil s ostatními sbory a orchestrem, aby zaznělo Vivaldiho Gloria. Odměnou Palečkům byl výborný raut po koncertě😋

Paleček v Červeném Kostelci

Archi con Brio v krajském kole

Irena Rybáčková | 22. dubna 2024

Archi con Brio získalo stříbrné pásmo v krajském kole soutěže ZUŠ v Týništi nad Orlicí v kategorii jazzových a tanečních orchestrů.

Poděkování a blahopřání patří všem členům smyčcového orchestru za pilnou práci, jejich rodičům za laskavou podporu a pedagogům, díky kterým žáci hudebně rostou
 

Archi con Brio v krajském kole

Gratulujeme!

16. dubna 2024

Tony Bervid z klarinetové třídy Martina Čechoviče úspěšně složil přijímací zkoušku na konzervatoř v Opavě v oboru Hra na klarinet a navázal tak na řadu našich klarinetistů, kteří se rozhodli pokračovat ve svém vzdělání na konzervatoři. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!

Gratulujeme!

Vzpomínka na Dušana Vrchoslava

Petra Dostálová | 16. dubna 2024

Naši žáci se 13.4.2024 zúčastnili v novoměstském muzeu vzpomínkového setkání na D. Vrchoslava, bývalého ředitele naší ZUŠ (tehdejší lidové školy umění), hudebního skladatele a pedagoga, jehož stého výročí narození jsme vzpomněli 8.dubna.

Z naší ZUŠ vystoupila Barbora Matějková, která zahrála Maestoso patetico D. Vrchoslava pro klavír, za pěvecké oddělení vystoupilo za klavírního doprovodu M.Vondřejce dueto Kateřina Červinková a Dorota Venclová (písně Housátka, Veverka) a dueto Tereza Modrá a Barbora Halamková (Faleš, Zrada), opět z dílny Dušana Vrchoslava.

Mezi posluchači byla vedle členů skladatelovy rodiny řada jeho bývalých žáků, kolegů a přátel, kteří vytvořili velmi příjemnou atmosféru.

Děkujeme za zdařilé výkony!

Vzpomínka na Dušana Vrchoslava

Smyčcaři v kraji

Irena Rybáčková | 11. dubna 2024

Mimořádný úspěch smyčcového oddělení v krajském kole soutěže ZUŠ

1. místo s postupem do ústředního kola vyhrál violoncellista Václav Večeřa ze třídy J. Rybáčka.

1. místo získala také violistka Dorota Macková ze třídy I. Rybáčkové.

2. místo obdržela violoncellistka Nela Rejtharová ze třídy J. Rybáčka.

Všem žákům a jejich pedagogům blahopřejeme!

Smyčcaři v kraji

Naši klavíristé v Opatském sále broumovského kláštera a v krajském kole soutěže ZUŠ  

Petra Dostálová | 4. dubna 2024

Naši ocenění žáci z okresního kola soutěže ZUŠ v klavírní hře, Ella Grimová, Anežka Staňková, Veronika Vlčková a duo ELVI (Ella Grimová a Vincent Linhart), které se konalo 12.3.v Náchodě, účinkovali 21.3.na koncertě vítězů v překrásném Opatském sále broumovského kláštera. Několik dní nato, 25.3., pokračovalo našich šest vítězek okresního kola v krajském kole soutěže v ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové.
Naše mladé klavíristky velmi úspěšně reprezentovaly naši školu v silné konkurenci 18 škol Královéhradeckého kraje a dosáhly vynikajících výsledků.

1.cena    Anežka Staňková a Veronika Vlčková (do 19 let) 

2.cena    Ella Grimová (do 14 let)

3. cena    Nikol Krynková (do 9 let), Klára Bednářová (do 12 let), Michaela Žabková (do 17 let)


Blahopřejeme ke skvělým výsledkům!
 

Okresní kolo vrchních smyčců

Klára Homonaiová | 25. března 2024

Broumovský klášter poskytl důstojné prostory pro konání okresního kola ve hře na housle a violu ve středu 20. 3. 2024. Naši školu zde reprezentovalo celkem 7 žáků. Všichni předvedli nádherné výkony a ve velké konkurenci vybojovali těsná 2. místa: Petr Tymel - housle (kategorie do 10 let), Ester Králová - housle (do 14 let), Natálie Němcová - housle (do 16 let), Klára Machová - housle (do 26 let), Eliška Rydlová - viola (do 18 let). 1. místo bez postupu získala Adéla Šrůtková - housle (do 14 let). 


Blahopřejeme k postupu do krajského kola Dorotě Mackové - viola (do 18 let), která získala 1. místo s postupem.
Blahopřejeme panu učiteli Jiřímu Vondráčkovi, který byl získal zvláštní cenu poroty za klavírní spolupráci.

Všichni soutěžící skvěle reprezentovali naši školu, pečlivě a soustavně se připravovali pod vedením svých učitelek, kterým patří velké poděkování. Jmenovitě blahopřejeme Ireně Rybáčkové, Věře Vlčkové a Kláře Homonaiové za perfektní přípravu našich žáků. 

Přejeme mnoho štěstí v krajském kole a držíme pěsti!

Okresní kolo vrchních smyčců

Kareto hrálo u příležitosti otevírání výstavy fotografií Hynka Čermaka

Věra Vlčková | 19. března 2024

Smyčcové trio Kareto bylo v pondělí 11.3. u příležitosti otevírání výstavy fotografií Hynka Čermáka v Kině 70 v Dobrušce. Zahrálo celkem 4 skladby z repertoáru Beatles, ABBY a filmové hudby. Zmíněná výstava nese název U přerodu a potrvá do 5.4.2024. Výtěžek z prodeje fotografií půjde na podporu boje proti rakovině prsu.

Kareto hrálo u příležitosti otevírání výstavy fotografií Hynka Čermaka

Mimořádný úspěch žáků klavírního oddělení

Petra Dostálová | 14. března 2024

V úterý 12.března se zúčastnilo v náchodské ZUŠ deset žáků našeho klavírního oddělení okresního kola soutěže ve hře na klavír. Ze šesti zúčastněných škol postoupilo do krajského kola za celý okres 15 sólistů, z toho 6 postupujících sólistů navštěvuje naší ZUŠ! - Nikol Krynková (kategorie do 9 let), Klára Bednářová (do 12 let), Ella Grimová (do 14 let), Michaela Žabková (do 17 let), Anežka Staňková a Veronika Vlčková (do 19 let). V sólové hře jsme získali ještě jednu druhou (Zora Uhlířová-do 19 let) a jednu třetí cenu (Michal Pokluda-do 15 let), v kategorii čtyřruční hry pak dvě druhé ceny pro duo Hvězdičky (Adéla Kozáková, Nikol Krynková-do 9 let) a duo ELVI (Ella Grimová, Vincent Linhart-do 15 let).

Porota též udělila našim žákům zvláštní ocenění za interpretaci jednotlivých skladeb. M. Žabkové a M. Pokludovi za interpretaci vlastních skladeb, Elle Grimové za Prokofjevův Valčík, Anežce Staňkové za interpretaci skladby Dance creole od Cecile Chaminade a duu ELVI za Valčík D. Šostakoviče. Z těchto výsledků máme velkou radost. Žáci jsou ze tříd Mgr.Viktorie Petříkové, MgA. Jaroslavy Staňkové, Pavlíny Vítové, Petry Dostálové a Miloslava Vondřejce.

Děkujeme všem žákům za skvělou reprezentaci naší školy, učitelům za přípravu a do krajského kola, které se bude konat 25.a 26.3. v Hradci Králové, přejeme našim mladým hudebníkům hodně štěstí.

 

Mimořádný úspěch žáků klavírního oddělení

Školní kolo soutěže ZUŠ Smyčcového oddělení

Irena Rybáčková | 23. února 2024

Ve čtvrtek 22. února proběhlo v koncertním sále školní kolo soutěže ZUŠ smyčcového oddělení. Školního kola se zúčastnilo 13 hráčů na housle, violu a violoncello. Všem zúčastněným blahopřejeme ke skvělým výkonům a mnoho štěstí v dalších kolech soutěže Základních uměleckým škol!

Školní kolo soutěže ZUŠ Smyčcového oddělení

Víkendové soustředění smyčcového orchestru Gioco

Věra Vlčková | 15. února 2024

Náš orchestr má za sebou úspěšné víkendové soustředění na naší ZUŠ. Členové orchestru se v pátek navečer sešli, aby v rámci dělených zkoušek upevnili své party a pak následně secvičovali souhru. Za vedení dělené zkoušky violoncell patří velké poděkování učitelce Anně Vrbové. Následovala teplá večeře, tentokrát byly tousty a poté večerní hra a film Piráti z Karibiku, jako motivační video. Ráno jsme si zašli pro čerstvé pečivo na snídani a poté pokračovali ve zkoušení až do oběda. Velmi oceňuji práci všech zúčastněných hráčů, naučili se ve velmi krátké době orientovat v souhře a následující čas teď můžeme věnovat dynamice a celkovému vyznění skladeb. Posluchači se mohou těšit na již zmiňované Piráty z Karibiku, ABBU a další populární a filmovou hudbu. Děkuji všem, kteří jsou oporou žákům v našem tvoření - učitelé individuálních hodin, rodičové, vedení školy a těším se na závěrečném koncertě školy na viděnou, Věra Vlčková - dirigentka Gioca.

Víkendové soustředění smyčcového orchestru Gioco

Odešel pan učitel Josef Douděra

Alena Vlčková | 5. února 2024

V pátek 26. 1. nás zaskočila smutná zpráva, které stále nemůžeme a nechceme uvěřit. Zemřel náš milý kolega Josef Douděra.

Do naší pobočky ZUŠ v České Skalici nastoupil na jaře 2019, původně na krátký záskok, když nás opustila paní učitelka Olga Prušinovská. Převzal její žáky hrající na zobcovou flétnu a rozšířil výuku o hru na klarinet a saxofon. Podařilo se mu také obnovit flétnové kvarteto s doprovodem klavíru. Ve školním roce 22/23 ukončil výuku v ZUŠ Náchod a z Hradce Králové dvakrát týdně dojížděl už jenom k nám do České Skalice. Od jara 2023 ho trápilo zdraví, s nemocemi ale bojoval statečně. Po krátkém pobytu v nemocnici se vrátil a na Závěrečném koncertě v Jiřinkovém koncertě už byl zase s námi. V červnu 23 odešel do důchodu, těšil se, že se konečně doléčí a bude mít víc času na milovanou rodinu, malou vnučku.

Pepa byl velmi skromný, příjemný a milý člověk, vždy ochotný pomoci, manuálně velmi zručný. Dokázal spravit kliku i práh u dveří sálku, smontovat nové kancelářské židle, zavírání a otevírání křídla v sálku při koncertech bylo pro něj samozřejmostí, stejně jako stěhování židlí před a po koncertech. Žáci ho poznali jako klidného, trpělivého, kamarádského, ale velmi precizního a pečlivého učitele, vždy měl pro ně pochopení, velmi se jim věnoval a v hodinách nechyběl i humor. Neváhal vzít k doprovodu fléten i kytaru a když chyběl někdo z kvarteta, hrál na koncertě místo něj.

S Pepou jsme se rozloučili v pátek 2. 2. ve smuteční síni v Hradci Králové – Kuklenách. Věřím, že teď už má své místo v souboru svaté Cecílie po boku Olgy Prušinovské a dál se věnuje tomu, co měl v životě nejraději – hudbě. Nám už bude ale navždy chybět.

Alena Vlčková - vedoucí pobočky v České Skalici

Poděkování tanečnímu oboru

25. ledna 2024

Taneční obor pod vedením paní učitelky Válkové se představil předtančením na plese NONY. Rádi s vámi budeme sdíle reakci paní ředitelky.

...

Dobrý den, pane řediteli,

chtěla bych ještě jednou oficiálně poděkovat Vašemu tanečnímu sboru, vedeným paní učitelkou Válkovou, který nám včera vystoupil na našem plese NONY. Jedno se o ples pro mentálně postižené klienty ze zařízeních z Královéhradeckého kraje. 

Předtančení se moc povedlo a všem se moc líbilo. Děkuji za Vaši práci.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Markéta Hanušová

ředitelka společnosti NONA 92, o.p.s

Poděkování tanečnímu oboru

Gratulace!

L. Válková | 18. ledna 2024

Blahopřejeme Kataryně Krawets (žákyni tanečního oboru ze třídy Ludmily Válkové) k úspěšnému absolvování talentových zkoušek na taneční konzervatoř v Praze a přejeme plno (nejen) studijních úspěchů!

Gratulace!

Kytaristi na vernisážích

15. ledna 2024

Žáci Týnka Škarvanová, Adam Barták, Václav Zelenka a Radim Šrůtek z kytarové třídy Lidmily Netíkové si zahráli na vernisážích 4. ledna v knihovně v Novém Městě nad Metují a 8. ledna v knihovně v České Skalici

Vánoční koncert pěveckých sborů Prostředníček, Paleček a smyčcového orchestru Gioco

Věra Vlčková | 8. ledna 2024

19.12. se v Pyramidě v Novém Městě nad Metují uskutečnil Vánoční koncert pěveckého a smyčcového oddělení. Všem účinkujícím patří velké poděkování za jedinečný zážitek. Předvedli velmi kvalitní výkony. O tom vypovídal potlesk diváků a a úsměvy na jejich tvářích. Chtěla bych poděkovat, všem rodičům za podporu dětí v hudebním konání, díky vám můžeme tvořit. Velmi děkujeme za obrovský a nekončící potlesk na závěr a nádherné kytice. Všechny účinkující to zahřálo u srdce a velmi namotivovalo v pokračování dalších hudebních akcí. Děkujeme vám za krásný závěr roku 2023. 

Žákyně výtvarného oboru uspěly ve výtvarné soutěži Naše Galerie – Hra a čas.

12. prosince 2023

Galerie výtvarného umění v Náchodě uspořádala 14. ročník výtvarné soutěže Naše galerie - Hra a čas, které se zůčastnili naši žáci výtvarného oboru.

Velký úspěch slavily tři naše žákyně - Adéla Geržová, Michaela Erbanová a Adéla Bělobrádková. 

Adéla Geržová se umístila na 1. místě v kategorii kresba, grafika, koláž, děti 7 - 11 let s prací Staré dveře
Michaela Erbanová se umístila na 1. místě v kategorii kresba, grafika, koláž, malba, děti 12 - 15 let s prací Uvězněná v časoprostoru 
Adéla Bělobrádková se umístila na 1. místě v mezioborové katogorii, mládež 16 - 18 let. 

Žákyním ke krásnému umístění srdečně gratulujeme a zároveň děkujeme za reprezentaci naší školy. 
Nemalé poděkování patří také učitelkám výtvarného oboru Lence Effenberkové a Petře Killarové za dlouhodobou práci, která se odráží například právě v takovýchto oceněních 

Všichni jste srdečně zváni na vernisáž výstavy, která se uskuteční v v Galerii výtvarného umění v Náchodě 15. 12. 2023 v 17:00. Výstava bude dále probíhat do 11. února 2024

https://www.gvun.cz/vystavy/nase-galerie-nasza-galeria/

Každý koncert Archi con Brio byl jedinečný

Irena Rybáčková | 12. prosince 2023

Jako každá sněhová vločka je jiná, tak i všechna vystoupení smyčcového orchestru Archi con Brio byla jedinečná a rozmanitá. Co ale bylo stále stejné? Nadšení a zapálení mladých muzikantů a zpěváků pro hudbu, obětavá práce jejich pedagogů, pomoc rodičů, plné řady posluchačů a příjemná srdečná atmosféra, kterou si lidé odnesli s sebou z koncertů k sobě domů. A to je ta pomyslná jiskřička, kterou v sobě nese název tohoto tělesa Smyčce s jiskrou.

 

Vánočním benefiční koncert na zámku

Irena Rybáčková | 4. prosince 2023

Milí posluchači, Archi con Brio a Terénní berušky Vám děkují za srdečnou atmosféru na Vánočním benefičním koncertě na zámku. Díky Vaší podpoře a štědrosti se na této charitativní akci vybralo krásných 40 900,-Kč, které budou věnovány Dětskému domovu v Broumově. Bylo nám radostí pro Vás zpívat a hrát.

Vánočním benefiční koncert na zámku

Archi con Brio v Dobrušce

Irena Rybáčková | 21. listopadu 2023

Koncert v barvách podzimu v dobrušském kině se velmi vydařil. Program byl pestrý jako barevné listí na stromech. Na akci vystoupil smyčcový orchestr Archi con Brio pod taktovkou Jaroslava Rybáčka se skvělými sólisty Marií a Martinem Zdvihalovými. Dále dobrušské klarinetové duo ze třídy paní učitelky Hany Novotné a ženský pěvecký sbor Vlasta vedený sbormistrem Danou Friedovou. Celý koncert byl proložen video projekcemi a vtipným mluveným slovem vynikajícího moderátora Zdeňka Zahradníka.

Archi con Brio v Dobrušce

TRADIČNÍ SVATOMARTINSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ PALEČKU - letos se sněhovou nadíl

Magdalena Mertlíková | 13. listopadu 2023

10.11.2023, v předvečer svátku sv. Martina, jsme opět vyrazili do Sedloňova na chatu Roubenka, abychom tam celý víkend pilně pracovali nejen na svém vánočním repertoáru. Letos došlo v sobotu odpoledne i na pouštění draků . To bylo ještě hezké počasí. Potom se však během odpolední zkoušky obloha zatáhla a večer, když jsme se těšili na lampionový průvod se sv. Martinem, pršelo, a my jsme tudíž lampiony nemohli použít. Přesto jsme ale do Dětského domova vyrazili, abychom dětem zazpívali svatomartinské písničky, a ještě něco navíc. Sv. Martin děti pozdravil a nechal je pohladit svého koníka, dokonce si mohly vyzkoušet i rytířskou přilbu. Za rok se za nimi vydáme určitě znovu. Zpátky na chatu jsme běželi v dešti a v zápalu bohatého večerního programu plného legračních her a tance, jsme si najednou všimli, že je venku bílo! To byla krásná odměna za naše zpívání.

V neděli jsme se vrátili domů unavení, ale šťastní.

TRADIČNÍ SVATOMARTINSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ PALEČKU - letos se sněhovou nadíl

Ocenění pedagogové

30. října 2023

Pedagogové ZUŠ, Irena a Jaroslav Rybáčkovi, obdrželi 28.10.2023 v rámci Slavnostního večera u příležitosti oslav založení československého státu z rukou vedení města Nové Město nad Metují „Poděkování města jako projev úcty za dlouhodobou práci v oblasti kultury a tím i reprezentaci Nového Města nad Metují“. Gratulujeme!

Ocenění pedagogové

Soustředění Archi con Brio bylo skvělé!

Irena Rybáčková | 23. října 2023

Smyčcový orchestr novoměstské ZUŠ byl o víkendu na horách a poctivě cvičil na nadcházející koncerty. První z nich se koná již 17.11. od 17:11 v Dobrušce. Neváhejte a kupte si vstupenky v právě zahájeném předprodeji Koncert v barvách podzimu – program a vstupenky online | Společenské centrum - Kino 70 (mestodobruska.cz). Těší se na Vás Archi, dirigent Jaroslav Rybáček, houslisté Marie a Martin Zdvihalovi, pěvecký sbor Vlasta, sbormistr Dana Friedová.

Soustředění Archi con Brio bylo skvělé!

Velká gratulace

Věra Vlčková | 10. října 2023

Dodatečně blahopřejeme Kláře Šrůtkové (z houslove třídy Věry Vlčkové) k úspěšnému absolvování přijímacího řízení na VŠ - Univerzitu Kralovu v Praze,  Pedagogickou fakultu: obor HV a AJ  se zaměřením na vzdělávání. Součástí přijímacího řízení byla i hra na nástroj, ze které naše studentka obdržela plný počet bodů. Blahopřejeme!

Velká gratulace

Výlet za Dobrodružstvím

Ilona Věříšová | 9. října 2023

V pátek 6. října 2023 se třináct žáků  z pobočky  v České Skalici a dvě pedagožky vypravili do hradecké Filhramonie.
Výchovný koncert - Dobrodružství s orchestrem  -  sliboval zajímavý, nejen hudební,  zážitek. Moderátorkou byla sama dirigenstka Michaela Rózsa Rúžičková a jejími partnery herci hradeckého Klicperova divadla. Ukázky z významných děl českých a světových skladatelů byly vybrány s ohledem na mladé posluchače a provázány s hudební teorií.
Milé bylo i setkání s naší kolegyní houslistkou Klárou Homonaiovou.
Poděkování  SRPŠ, které zasponzovalo  dětem vstupné.

Výlet za Dobrodružstvím

Trio NE-E v Jiřinkovém sále

Klára Homonaiová | 2. října 2023

V sobotu 9. září 2023 proběhlo slavnostní podepsání vzájemné spolupráce mezi obcemi Kudowa Zdroj a Českou Skalicí. Hudební složku zajistily žákyně smyčcového oddělení naší pobočky v České Skalici. Na klavír zazněla na počest hostů Polonéza Frederika Chopina v podání Elly Grimové (p. uč. Viktorija Petříková). Trio NE-E, tentokrát ve složení Natálie Němcová - housle, p. uč. Klára Homonaiová - housle a Ella Grimová - klavír, ukončilo slavnostní akt stylově tématem Vltavy Bedřicha Smetany a úpravou Larga z "Novosvětské" symfonie od Antonína Dvořáka. Děkujeme žákyním a jejím pedagogům za výbornou reprezentaci naší ZUŠ. 

Trio NE-E v Jiřinkovém sále

Nová sezóna Archi con Brio

26. září 2023

Milí posluchači, smyčcový orchestr Archi con Brio se pod vedením manželů Rybáčkových připravuje na nadcházející koncerty a už se na Vás moc těší. Připravuje krásné podzimní a vánoční koncerty, kde bude vystupovat s pěveckými sbory Terénní Berušky, Vlasta a Viktorka. Dále bude spolupracovat se sólisty Marií a Martinem Zdvihalovými, kteří patří k nadějím nastupující houslové generace

Nová sezóna Archi con Brio

Naši hráči si zahráli s Českou filharmonií

Pavel Staněk | 29. června 2023

Společný projekt České filharmonie a žáků Základních uměleckých škol byl završen 24. června v Rudolfinu.
V 11:00 hod. dopoledne se konala veřejná generálka a v 17:00 hod. koncert. Pod vedením dirigenta Petra Altrichtera zazněna předehra k opeře Oberon od Carla Marii von Webera, předehra ke 3. dějství opery Čert a Káča od Antonína Dvořáka a výběr z hudby k baletu Labutí jezero od Petra Iljiče Čajkovského.
Naši žáci, kontrabasistka Michaela Volfová a violoncellista Tadeáš Macek, si vedli skvěle. Společné vystoupení mělo strhující atmosféru a sklidilo velký úspěch. Diváci ve vyprodaném sále odměnili učinkující dlouhotrvajícím potleskem.
 

Taneční obor v Kolíně

L. Válková | 27. června 2023

Gratulujeme děvčatům tanečního oboru ZUŠ Nové Město nad Metují za perfektní reprezentaci na Celostátní přehlídce Kolín 24.6.2023.

Taneční obor v Kolíně

Blahopřejeme!

20. června 2023

Naše letošní absolventka Adriana Menclová z houslové třídy Kláry Homonaiové úspěšně vykonala koncem května talentové zkoušky ze hry na nástroj, zpěvu, klavíru a hudební teorie. Na Univerzitě Palackého v Olomouci byla přijata na hudební výchovu. Děkujeme za přípravu jejím pedagogům (Klára Homonaiová, Ilona Věříšová, Miloslav Vondřejc) a Adriance přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. 
 

Blahopřejeme!

Kontrabasová třída v Pardubicích

Pavel Staněk | 15. června 2023

Žáci kontrabasové třídy spolu se svým učitelem Pavlem Staňkem se v úterý 13. 6. 2023 zúčastnili koncertu Komorní filharmonie Pardubice. Pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka zazněla předehra k opeře Tancred Gioacchona Rossiniho, Symfonie č. 3 Es dur op. 55 Eroica Ludwiga van Beethovena a Koncert pro kontrabas a orchestr č. 2 h moll Giovanni Bottesiniho, v podání skvělého slovenského kontrabasisty Romana Patkoló.

Po koncertě měli žáci možnost seznámit se a popovídat s kontrabasisty Komorní filharmonie Pardubice, Petrem Kupčákem a Radkem Pokorným, též profesorem hry na kontrabas na Konzervatoři v Pardubicích.

Pro všechny zúčastněné byl koncert velkým zážitkem a pro mladé kontrabasisty silnou motivací do další práce.

Kontrabasová třída v Pardubicích

Archi con Brio na ZUŠ Open

Irena Rybáčková | 6. června 2023

Během celodenního festivalu ZUŠ Open Neratov 2023 se vybralo na darech veřejnosti krásných 100 000,-Kč ve prospěch bohulibé činnosti Sdružení Neratov. Smyčcový orchestr Archi con Brio měl tu čest být u toho. Pod taktovkou Jaroslava Rybáčka potěšil posluchače svojí hrou na Benefičním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie, a ti ho na oplátku ocenili ovacemi ve stoje.

Archi con Brio na ZUŠ Open

PALEČEK na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů v Krakově

Magdalena Mertlíková | 5. června 2023

Dětský pěvecký sbor Paleček se 12. - 14.5.2023 zúčastnil Mezinárodního festivalu “We are singing Cracow 23”. Se svou sbormistryní Magdalenou Mertlíkovou a klavíristou Františkem Baudischem Paleček vystupoval v Krakově celkem na 3 koncertech – v kostele sv. Anny, v koncertním sále Florianka Hall a v solném dole Wieliczka. Zvláště koncert v krásném sále solného dolu Wieliczka, 130 m pod zemí, měl nezapomenutelnou atmosféru, kterou ještě umocnila společná závěrečná africká píseň Siyahamba, v podání 230 zpěváků! Paleček při každém svém vystoupení sklidil velký úspěch a směle sekundoval výborným sborům z Litvy, Itálie, Bulharska i Čech.
 

Tento zájezd zanechal v srdcích všech zúčastněných nezapomenutelné vzpomínky nejen na krásy Krakova, ale především na krásu sborového zpívání a navázaná nová přátelství!
        

Soutěž Pěveckých sborů ZUŠ

Magdalena Mertlíková | 11. dubna 2023

Pěvecké sbory MALÍČEK, PROSTŘEDNÍČEK a PALEČEK se zúčastnily 31.3.2023 krajského kola soutěže Zuš v Rychnově nad Kněžnou se skvělým výsledkem: Malíček se umístil ve zlatém pásmu, Prostředníček a Paleček ve stříbrném pásmu!

Soutěž smyčcových komořin

Klára Homonaiová | 3. dubna 2023

Ve středu 29. 3. se do naší školy sjela komorní tělesa z celého Královéhradeckého kraje. Konalo se u nás totiž krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. V sále ZUŠ se v průběhu celého dne představilo celkem 38 komorních uskupení (dua, tria, kvarteta, kvinteta) a celkem 120 žáků. Odborná porota rozdělila body a ceny, mnohé z výkonů byly na mimořádné úrovni. Do ústředního kola postoupila 3 kvarteta a jedno trio. Další tři tělesa byla navržena na postup a musí vyčkat do ukončení krajských kol po celé ČR. 

Naši školu reprezentovalo Smyčcové kvinteto ELEVE, Trio ENE a Smyčcové trio Kareto. Všechna tři tělesa získala krásná druhá místa. Blahopřejeme všem žákům a děkujeme jejich pedagogům za přípravu. 

Soutěž smyčcových komořin

9. Pravidelný koncert

Klára Homonaiová | 28. března 2023

Ve čtvrtek 23. 3. proběhl již 9. Pravidelný koncert žáků školy se tentokrát rozezněl tóny klavíru, akordeonu a smyčců. Posluchači si vyslechli malé nadějné klavíristky Natálku a Markétu Novosadovou, klavír roztančila svými skladbami Daniela Bořková, tóny dávného Egypta zazněly od klavíristky Leony Hronovské a své skladbičky suverénně předvedla na klavír i Anička Perglová a Terezka Globanová. Ani akordeonová třída nezůstala pozadu. V rytmu valčíku zahrál Eliáš Švejda, v rytmu polky se předvedl Lubomír Dědek a do třetice akordeony reprezentovala Liduška Kalynyč. Mladé smyčcové kvinteto představilo posluchačům svůj soutěžní program, stejně tak jako na závěr smyčcové trio Kareto. Celým programem provázely žačky z LDO Klára Kozová a Edita Bartošová. 

 

Gratulujeme všem účinkujícím za velmi vydařené výkony a těšíme se na dalším koncertě na viděnou.  

9. Pravidelný koncert

Filharmonie plná mládí

Klára Homonaiová | 27. března 2023

V sobotu 18. 3. vyvrcholil projekt s Filharmonií Hradec Králové. Šest našich žákyň zakončilo půlroční přípravu dvěma sobotními koncerty před plným sálem posluchačů. Výkony všech žáků z dvanácti ZUŠek Královéhradeckého kraje byly mimořádné. Zvuk orchestru žáků a filharmoniků byl jedinečný. Ale hlavně zážitky byly pro všechny zúčastněné nezapomenutelné. Mé muzikantské i pedagogické srdce zaplesalo, když jsem si mohla na svých domovských prknech FHK zahrát se svými třemi žákyněmi a viděla další tři žačky svých kolegů nedaleko u pultů. Dirigent Jan Talich pracoval s celým orchestrem s profesionálním přístupem a vedl žáky všemi zkouškami v klidném, ale precizním a procovitém přístupu ke studovaným skladbám. Koncerty provázel mluveným slovem Lukáš Hurník a jeho všetečné otázky několikrát rozesmály nejen publikum, ale i samotné hráče.

Celková atmosféra sobotních koncertů byla neopakovatelná. Ze sálu byla cítit podpora i dojetí a hrdost rodičů. Mnohým hráčům i posluchačům běhal mráz po zádech při Elgarovu Nimrodovi. Ve chvíli, kdy se celý sál roztleskal při posledním Radeckém Pochodu, jsme již mezi hráči viděli mnoho úsměvů. Odměnou byl pro všechny hráče dlouhý potlesk ve stoje.

Gratulujeme všem zúčastněným žačkám: 
1. housle - Ester Králová, Dorota Macková, Eliška Neumannová
2. housle - Adriana Menclová
viola - Eliška Rydlová
kontrabas - Michaela Volfová

Děkujeme za precizní přípravu i jejich pedagogům: 
Klára Homonaiová
Irena Rybáčková
Pavel Staněk

Děkujeme i vedení školy za vytváření podmínek pro výuku a podporu na sobotním koncertě. 
Doufáme, že tento projekt se bude do budoucna opakovat. 
A na závěr děkujeme za podporu rodičům a příbuzným všech žákyň. 

 

Fotky z akce naleznete na Facebooku a Instagramu školy

Filharmonie plná mládí

8. Pravidelný koncert ZUŠ

Věra Vlčková | 14. března 2023

V pořadí již 8. Pravidelný koncert žáků ZUŠ potěšil přítomné posluchače velmi dobrou kvalitou hudebních výkonů všech účinkujicich. Klavír rozezněly tóny Hrací skříňky - Beáta Škarvanová, průrazný a zároveň měkký tón klarinetu jsme mohli vyslechnout ve Variacích v B dur - František Mertlík a Lefevrevovi Sonatě - Michal Tylš. Známou a překrásnou melodii Schindlerova seznamu jsme měli možnost vyslechnout v medových tónech violoncella - Eliška Dvořaková. V podání houslí zazněly tyto skladby - v uherskem stylu - Karolína Jahnová, ruské melodice - Adéla Šrůtková, Mozartovském rukopisu - Rebeka Králová. Jedinečná hravost Baletní scény v podání Agáty Hlaváčkové završila tento jedinečný večer. Žáky v jejich krásných výkonech podpořili svým umem korepetitoři - Jiří Vondráček a Koldinský, za což jim patří velký dík. Celým večerem příjemně provázela Mariana Niclová z LDO. 

 

Všem účinkujícím velmi děkujeme za krásny a milý večer a těšíme se na další 9. Pravidelný koncert ZUŠ, který se uskuteční 23.3. 2023

 

Fotografie naleznete na Facebooku a Instagramu školy

8. Pravidelný koncert ZUŠ

Setkání seniorů

Ilona Věříšová | 6. března 2023

Ve čtvrtek 16. února v odpoledních hodinách vystoupili žáci naší školy na setkání seniorů. Akci v přísálí kina pořádala novoměstská Pohoda a městský klub. Stolová úprava s občerstvením pro posluchače vytvořila domáckou atmosféru. Mladým akordeonistům ze třídy paní učitelky Hanny Kalynyč a  pěti zpěvačkám  paní učitelky Ilony Věříšové se dařilo překonat trému právě milým přijetím a když si s nimi za doprovodu akordeonu  celý sál zazpíval lidové písně, pro všechny zúčastněné to bylo příjemné odpoledne. Nutno dodat, že setkání bylo i mezinárodní, navštěvníky byli i ukrajinští hosté a naše vystoupení se jim líbílo. Důkazem byl jejich zájem o další hudební setkání. Naši mladí interpreti byli odměněni potleskem a sladkým balíčkem. 

Setkání seniorů

Gioco se pilně soustřeďuje

Věra Vlčková | 1. března 2023

Smyčcový orchestr Gioco uskutečnil víkendové soustředění na ZUŠ s přespáním z pátku 10.2. na sobotu 11.2. Užili jsme si to náramně. Velmi nás to posunulo kupředu v pracovním nasazení a nastudování nového repertoáru pro druhe pololeti. Zbyl i prostor pro zábavu, povídání s kamarády a pobavení u filmu. Těšíme se velmi, až vám budeme moct opět zahrát pro potěchu a radost vašich uší i muzikantských duší. Výsledek našeho hudebního umu uslyšíte v dubnu a v červnu. První vystoupení je 13.4. v 17 hodin v koncertním sále ZUŠ na Komorním zastaveníčku. 

 

Na viděnou se Těší a srdečně zve Gioco

Společný orchestr žáků ZUŠ a Filharmonie Hradec Králové

Klára Homonaiová | 15. února 2023

Měsíc utekl jako voda a my opět jedeme do Hradce Králové, tentokrát v pátek 10. 2. 2023. Naše žačky netrpělivě očekávaly první společnou zkoušku se všemi hráči Filharmonie HK, kteří jsou zapojeni do projektu. Byly zvědavé, na které židli a popřípadě se kterým členem orchestru budou hrát. Díky velkému počtu zapojených žáků a limitující kapacitě koncertního pódia nemůže každý žák sedět s filharmonikem. O to větší zodpovědnost na precizní výkony připadá na jednotlivé žáky ZUŠek z celého Královéhradeckého kraje. 

V březnu naše děvčata čeká ještě poslední středeční zkouška, čtvrteční generální zkouška a v pátek 17. 3. dopoledne rovnou dva výchovné koncerty pro školy. Neváhejte si zakoupit vstupenku na sobotní Abonentní koncert z Oranžové řady FHK (18. 3.) od 16:00 hodin - je již skoro vyprodaný. Anebo nás přijďte podpořit na reprízu koncertu ve stejný den (18. 3.) od 18:00 hodin do sálu Filharmonie Hradec Králové.  

V houslové skupině se pilně připravují - Ester Králová a Adriana Menclová (ze třídy Kláry Homonaiové), Dorota Macková a Eliška Neumannová (ze třídy Ireny Rybáčkové). Violovou skupinu posílí Eliška Rydlová (ze třídy Kláry Homonaiové) a za kontrabas se jistě neschová Michaela Volfová (ze třídy Pavla Staňka). 

Úspěch naší bývalé žačky Julie Rybáčkové

8. února 2023

Poháry, které obdrželi sportovci za umístění v celkovém pořadí krajů na zimní Olympiádě dětí a mládeže 2023, navrhla a vytvořila Julie Rybáčková, bývalá absolventka Výtvarného oboru ZUŠ Nové Město nad Metují ze třídy Mgr. Lenky Effenberkové, která v současné době studuje obor Sochařství na SUPŠSK v Hořicích pod vedením MgA. Ladislava Jezbery. Jedinečné umělecké dílo vzniklo na základě grafického návrhu letošního loga akce, jehož symbolem je kulich s bambulí. Je vytvořeno z bronzu a patinováno do zlatého, stříbrného a bronzového odstínu. Bylo vybráno odbornou porotou na zakázku pro jubilejní 20. ročník ODM 2023. Olympiáda dětí a mládeže 22. - 26. 1. 2023 | Český olympijský tým (olympijskytym.cz).

Úspěch naší bývalé žačky Julie Rybáčkové

Společný orchestr žáků ZUŠ a Filharmonie Hradec Králové

Klára Homonaiová | 27. ledna 2023

Pátek 13. ledna byl pro nás šťastným dnem. V budově Filharmonie HK proběhla první zkouška s panem dirigentem Janem Talichem již na velkém koncertním pódiu. Na společné zkoušce byli přítomni všichni žáci a z profesionálních hudebníků vždy jeden za nástrojovou skupinu. Zkouška proběhla v plném soustředění a zaujetí všech zúčastněných. Naši školu skvěle reprezentují děvčata Ester Králová - housle, Adriana Menclová - housle a Eliška Rydlová - viola (ze třídy Kláry Homonaiové), Dorota Macková - housle a Eliška Neumannová - housle (ze třídy Ireny Rybáčkové) a kontrabasistka Michaela Volfová (ze třídy Pavla Staňka). 

Těšíme se na únorovou zkoušku již se všemi členy FHK. A vy nás můžete slyšet nejen na koncertě 18. března od 16:00 hodin, ale také na přidané repríze koncertu ve stejný den od 18:00 v sále FHK. 

Společný orchestr žáků ZUŠ a Filharmonie Hradec Králové

série zkoušek a soustředění projektu „Společný orchestr žáků ZUŠ a hráčů České filharmonie

Pavel Staněk | 23. ledna 2023

V neděli 22. ledna 2022 se v Dvořákově síni Rudolfina v Praze uskutečnila druhá ze série zkoušek a soustředění projektu „Společný orchestr žáků ZUŠ a hráčů České filharmonie 2022 / 2023“. Celodenní zkoušku všech smyčcových skupin, za účasti zkušených filharmoniků, vedl přípravný dirigent Ladislav Cigler. Projekt vyvrcholí veřejnou generální zkouškou a koncertem 24. června 2023 pod vedením dirigenta Petra Altrichtera Z naší školy se projektu účastní Michaela Volfová (kontrabas) ze třídy Pavla Staňka a Tadeáš Macek (violoncello) ze třídy Jaroslava Rybáčka.

Leden na pobočce v České Skalici

Alena Vlčková, Ilona Věříšová | 13. ledna 2023

V novém roce pokračuje práce žáků a pedagogů. Tříkrálové zpívání bylo pěknou tečkou za "vánočním" maratonem, byť počasí zrovna nepřálo.  V krytém vyhřívaném stanu zazpívali Viktorka a žáci pěveckého oddělení  tříkrálové a novoroční koledy za klavírního doprovodu paní učitelky Aleny Vlčkové. Závěrečná koleda Narodil se Kristus Pán rozezněla celé náměstí, přidali se i přihlížející.
Ve středu 11. ledna skupina 19 žáků z prvního a druhého ročníku hudební nauky  navštívila výchovný koncert ve Filharmonii Hradec Králové. Varhaníci otec Václav Uhlíř a syn  Václav Metoděj Uhlíř představili dětem královský nástroj  - varhany. Název koncertu "Od jedné do tří a půl tisíc" byl vystihující. Nechyběla komunikace s mladými posluchači a skladby na přání. Hodina nám rychle uběhla a těšíme se na další koncert v březnu, kdy budou vystupovat s profesionálními hudebníky i naši žáci. 

Leden na pobočce v České Skalici

Hospic děkuje Archi con Brio, Viktorce a Sborečku

9. ledna 2023

„Vážený pane řediteli ZUŠ,
přijměte prosím naše poděkování za dva benefiční koncerty uskutečněné v České Skalici a Novém Městě nad Metují na přelomu listopadu a prosince. Oba koncerty byly úspěšné a i přes mládí účinkujících velmi zdařilé. Děkujeme za vstřícnost všem organizátorům koncertů a především smyčcovému orchestru Archi con Brio pod vedením manželů Rybáčkových, dále Aleně Vlčkové s pěveckým sborem Viktorka a Vlastimilu Čejpovi, který vede Sboreček studentů Jiráskova gymnázia.

Oblastní charita Červený Kostelec je nezisková organizace financovaná z mnoha zdrojů, k nimž patří i výtěžky z kulturních akcí. Víme, kolik nadšení, práce a obětavosti se do nich musí vložit, nehledě na to, kolik úsilí zabere nastudování koncertního programu. O to více si proto vážíme aktivit, které někdo pořádá ve prospěch některého z našich středisek, jako je tomu i v tomto případě. 

Výtěžek z obou akcí, přesahující 55.000 Kč, bude využit ve prospěch Hospice Anežky České v Červeném Kostelci na opatření snižující energetickou náročnost jeho budovy. Tuto akci by bez podpory příznivců a dárců nebylo možné realizovat.

Za kolektiv zaměstnanců Oblastní charity Vám velmi děkuji.“

-Ing. Martin Fišer

...

Mockrát Vám děkujeme za milá slova. Byla to radost na takové akci vystoupit.

Hospic děkuje Archi con Brio, Viktorce a Sborečku

Prosinec plný akcí

22. prosince 2022

Máme za sebou přibližně 20 prosincových koncertů. Velkých i malých. Bylo to náročné, nicméně stálo to za to. Děkujeme všem účinkujícím za skvělé výkony a návštěvníkům za vytvoření krásné atmosféry. Vystupovat před plným sálem je pro naše žáky velká motivace a zážitek. Prostředky vybrané na vstupném putují do SRPZUŠ a budou použity na podporu při soustředění orchestrů, souborů a pěveckých sborů.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátku a vše dobré v novém roce.

Archi con Brio a Sboreček pomohli Hospici

Irena Rybáčková | 14. prosince 2022

Vánoční benefiční koncert, který se konal 9. 12. 2022, pod záštitou rodiny Bartoň-Dobenín, se velmi vydařil. Smyčcový orchestr Archi con Brio pod vedením manželů Rybáčkových ve spolupráci s náchodským gymnaziálním Sborečkem Vlastimila Čejpa potěšili posluchače pestrým hudebním programem. Na koncertě se celkem vybralo krásných 28.792,- Kč na činnost Hospice Anežky České v Červeném Kostelci.

Archi con Brio a Sboreček pomohli Hospici

Zkouška s Filharmonií Hradec Králové

Klára Homonaiová | 8. prosince 2022

V pátek 2. 12. se žáci smyčcového oddělení zapojili do projektu "Filharmonie plná mládí". Páteční dopoledne bylo věnováno děleným zkouškám pod vedením filharmoniků. Všechny sekce (houslová, violová, violoncellová a kontrabasová) se věnovaly technickým pasážím ve svých partech a všichni pilně studovali a sehrávali připravovaný repertoár. Následující zkouška v lednu již bude vedená panem dirigentem Janem Talichem. Celý projekt vyvrcholí v březnu 2023 třemi koncerty pro školy i širokou veřejnost. 

 

V projektu je zapojeno celkem šest žákyň smyčcového oddělení, a to houslistka Ester Králová a Adriana Menclová (ze třídy Kláry Homonaiové), Dorota Macková a Eliška Neumannová (ze třídy Ireny Rybáčkové), violistka Eliška Rydlová (ze třídy K. Homonaiové) a kontrabasistka Michaela Volfová (ze třídy Pavla Staňka).

Zkouška s Filharmonií Hradec Králové

Víkendové soustředění na Roubence 25.-27.11. 2022

Věra Vlčková | 2. prosince 2022

Již tradičně smyčcový orchestr Gioco, žáci Hudební nauky v praxi a Komorní hry vyrazili na podzim na víkendové soustředění do Sedloňova na chatu Roubenku. Letos se soustředění účastnilo 25 žáků. Ti pod vedením Kláry Homonaiové a Věry Vlčkové pilně nacvičovali vánoční a soutěžní repertoár, ale nezapomněli jsme si to užít i jinak. 

Archi con Brio a Viktorka hráli pro Hospic

Irena Rybáčková | 30. listopadu 2022
 

V neděli 27. 11. 2022 zazněl v krásných prostorách Jiřinkového sálu Adventní benefiční koncert, který pořádalo Muzeum B. Němcové v České Skalici. V zcela zaplněném prostoru se posluchači zaposlouchali do zpěvu pěveckého sboru Viktorka pod vedením Aleny Vlčkové a hry smyčcového orchestru Archi con Brio, který vede Irena a Jaroslav Rybáčkovi. Diváci ocenili žáky naší ZUŠ bouřlivým potleskem a standing ovacemi. Na koncertě se celkem vybralo krásných 27 432,-Kč na činnost Hospice Anežky České v Červeném Kostelci.

 

Další z řady koncertů Archi con Brio se uskuteční v pátek 9. 12. od 17:00 hodin na novoměstském zámku a 10. 12. v 17:00 v Orelně v Šonově, tentokrát ve spolupráci s gymnaziálním „Sborečkem“ Vlastimila Čejpa.

 

Přijďte podpořit dobrou věc a vánočně se naladit.

 

 

Archi con Brio a Viktorka hráli pro Hospic

Bubnovačka 2022

Alena Vlčková | 22. listopadu 2022

10. 11. jsme se v České Skalici v hodinách hudební nauky připojili k akci Bubnovačka 2022 aneb bubnujte s námi, aby byly děti slyšet, na podporu dětí, které jsou vystavené násilí a zneužívání. Jednalo se o 2. ročník akce, kterou vyhlašuje centrum Locika, starající se právě o tyto děti. Má symbolicky upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím a otevřít téma včasné prevence. Vysvětlili jsme si nejprve pojmy násilí fyzické, psychické, chování dětí, následky násilí a možnosti pomoci. Pak jsme bubnovali, natočili krátké video „bubnovačky“, které zašleme do centra a budeme zařazeni do slosování. Výhrou je preventivní program Radka Bangy, který přijede do vítězné školy na besedu.

 

video z akce

SVATOMARTINSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ PALEČKU

Magdalena Mertlíková | 21. listopadu 2022

Již několikátým rokem odjíždí pěvecký sbor Paleček okolo svátku sv. Martina do Sedloňova na chatu Roubenka, aby tam celý víkend pilně pracoval nejen na svém vánočním repertoáru.
          Program je téměř vždy stejný. V pátek po výborné večeři zkouška. Po tom, co všichni vypadají velmi vyčerpaně po celém týdnu ve škole, paní učitelka zkoušku ukončí. Jenomže najednou mají všichni tolik energie, že je nadlidský výkon nahnat je alespoň do pokojů, když ne do postelí.
          V sobotu probíhá celé dopoledne zkouška celého sboru i dělené zkoušky po hlasech. Po obědě a odpočinku následuje vycházka a po ní do večeře opět zkouška.
          Okolo 19. hodiny už vychází od chaty lampionový průvod v čele se sv. Martinem na (dřevěném) koni a za zpěvu písní o sv. Martinovi míří k Dětském domovu. Tam jsme dětem zazpívali, předali jim drobný dárek a sv. Martin je pozdravil. Z této akce se stává již tradice a chtěli bychom návštěvu Dětského domova se sv. Martinem zařadit do každoročního programu našeho soustředění.
            Po návratu na chatu se již rozpoutá večer plný her, tance a zábavy je nám všem moc dobře! Nedělní ráno a dopolední zkouška je po bujarém večeru trošku náročnější, ale nakonec se vybičujeme k poslednímu výkonu a po svíčkové odjíždíme unaveni domů.
           Těšíme se na příští svotmartinské soustředění!
 

Pozvánka na Adventní benefiční koncert v České Skalici

Irena Rybáčková | 15. listopadu 2022

Vážení posluchači, srdečně Vás zveme v neděli 27. 11. 2022 od 14 hodin na koncert mladých nadějných hudebníků naší ZUŠ. V krásných prostorách Jiřinkového sálu Muzea B. Němcové v České Skalici se budete moci zaposlouchat do hry smyčcového orchestru Archi con Brio, pod taktovkou Jaroslava Rybáčka a pěveckého sboru Viktorka, pod vedením Aleny Vlčkové. A nejen to, na této akci můžete finančně podpořit bohulibou činnost Hospice Anežky České v Červeném Kostelci a poté se jít podívat např. na vánoční trhy nebo na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.

Zkouška s Českou filharmonií

8. listopadu 2022

V neděli 6. 11. 2022 se v pražském Rudolfinu, pod vedením zkušených filharmoniků, uskutečnila první zkouška projektu „Společný orchestr žáků ZUŠ a hráčů České filharmonie 2022 / 2023“. Jednalo se o první ze série zkoušek a soustředění, která pod vedením dirigenta Petra Altrichtera vyvrcholí veřejnou generální zkouškou a koncertem 24. 6. 2023.

Z naší školy se projektu účastní Michaela Volfová z kontrabasové třídy Pavla Staňka a Tadeáš Macek z violoncellové třídy Jaroslava Rybáčka.

Zkouška s Českou filharmonií

Archi con Brio se pilně soustředilo na horách

Irena Rybáčková | 25. října 2022

Smyčcový orchestr Archi con Brio naší ZUŠ se připravuje pod vedením Ireny a Jaroslava Rybáčkových na Vánoční benefiční koncerty, jejichž výtěžek ze vstupného bude věnován na bohulibou činnost Hospice Anežky České v Červeném Kostelci. A proto vyrazil o víkendu 21. – 23. 10. 2022 na soustředění na chatu Horalku v Orlických horách, kde pilně cvičil vánoční program. Členové orchestru si to velmi užili a hlavně se poctivě připravili na nadcházející koncerty.

Archi con Brio se pilně soustředilo na horách

Zahráli pro radost novoměstským seniorům!

Irena Rybáčková | 17. října 2022

Na přelomu září a října potěšil Jaroslav Rybáček svojí hrou na violoncello posluchače v MSSS Oáza a také v Klubu seniorů Dobrá pohoda v novoměstském kině. Za výborné klavírní spolupráce Pavly Potůčkové zazněl na vystoupeních pestrý hudební repertoár, který doslova nabil energií přítomné diváky.

Zahráli pro radost novoměstským seniorům!

Sportovec roku

12. října 2022

V pátek 30. září 2022 se od 16 hodin konal v novoměstském Kině 70 slavnostní večer, na kterém byli vyhlášeni nejlepší sportovci Nového Města nad Metují za roky 2019 - 2021. V rámci vyhlášení se představili také naši studenti. Všem oceněným sportovcům gratulujeme. 


 

Výchovný koncert Filharmonie Hradec Králové.

Ilona Věříšová | 11. října 2022

V pátek 7. října 2022 v dopoledních hodinách žáci naší školy navštívili  koncertní sál Filharmonie Hradec Králové a stali se  aktivními posluchači  výchovného koncertu s názvem Klapka - pohyblivé obrázky poprvé. Zájem mezi žáky byl velký, kapacita omezena dopravními spoji. Polovina žáků jela do Hradce Králové z České Skalice vlakem, druhá polovina linkovým autobusem z Nového Města nad Metují. Poděkování  pedagogickému doprovodu - paní učitelce Aleně Vlčkové, Magdaleně Mertlíkové a Iloně Věříšové.

Žáci smyčcového oddělení v prestižních projektech s ČF A FHK

Klára Homonaiová | 22. září 2022

Žáci smyčcového oddělení budou reprezentovat naši školu ve dvou různých projektech s profesionálními hudebníky České filharmonie a Filharmonie Hradec Králové. Stanou se součástí Společného orchestru žáků základních uměleckých škol a hráčů České filharmonie a Filharmonie Hradec králové.

Oslava 15 let od založení pobočky ZUŠ B. Smetany v České Skalici

30. června 2022

28. 5. jsme oslavili 15 let od založení pobočky ZUŠ v České Skalici. V bohaté a pestrém programu na pódiu u penzionu Olga vystoupili nejen naši žáci a učitelé, ale také hosté. Každý vystupující zapálil symbolicky svíčku na našem narozeninovém dortu a na závěr programu pan ředitel předal, také symbolicky, pobočce občanský průkaz k dovršení 15 let. Program zahájili děti z MŠ tancem myšek a veselými písničkami. Poté zatančila děvčata za SVČ Bájo ukázky moderních tanců. Vystřídal je kytarový soubor vedený p. uč. Lídou Netíkovou. Ve třech choreografiích se poprvé představil náš taneční obor vedený p. uč. Anitou Príbojskou. Dále zahrál flétnový soubor vedený p. uč. Josefem Douděrou. Velkým zážitkem bylo vystoupení souboru Archi noc Brio, který vede p. uč. J. Rybáček. Poprvé zazpívalo trio bývalých členů sboru Viktorka. Jednu píseň si připravili také pedagogové naší pobočky. Velký úspěch mělo závěrečné vystoupení Dechového orchestru novoměstské ZUŠ, který vede pan ředitel T. Hvězda. Navzdory počasí, které nám vůbec nepřálo, vydržela dobrá nálada a všechna vystoupení a celá akce se vydařila.

Oslavy 75 let od založení Základní umělecké školy

20. června 2022

Oslavy 75 let od založení Základní umělecké školy Bedřicha Smetany završil velký koncert na Husově náměstí

Je pátek 10. června 2022. Při příjezdu na Husovo náměstí je po pravé straně vidět stan, pod kterým se schovává podium. Něco se chystá. Všude okolo pobíhají či postávají děti. Na židle před podiem si sedají diváci. Nejspíš rodiče a příbuzní. U stánku s balonky jsou k dispozici nějaké brožurky – tam se jistě dozvíte, o co jde.

75 let – Základní umělecká škola Bedřicha Smetany oslavuje toto krásné výročí, jak jinak, než velkým veřejným koncertem.

Sborový festival "Bude nás pět"

27. května 2022

Pěvecký sbor Prostředníček (prostřední oddělení našich sborů) se v pátek 13.5. zúčastnil sborového festivalu "Bude nás pět" v Rychnově nad Kněžnou. Svým podařeným vystoupením velmi pěkně reprezentoval naší Zuš. 

 

II. Absolventský koncert

26. května 2022

Ve čtvrtek 19. 5. 2022 se konal na ZUŠ B. Smetany druhý letošní Absolventský koncert žáků hudebního oboru. V koncertním sále se představilo publiku 12 absolventů naší školy. Všem žákům a jejich pedagogům blahopřejeme k pěkným výkonům!

II. Absolventský koncert

Gratulujeme!

25. května 2022

Naše žákyně 3. ročníku 2.stupně a studentka Střední průmyslové škola Otty Wichterleho Velké Poříčí Kateřina Michalová se zúčastnila XXVI. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín na téma : Malovat a přežít. Ve své kategorii získala 1. místo.

Z vítězných prací bude vytvořena společná putovní výstava, která bude instalována v České republice i Francii.

Akrobatický workshop

25. května 2022

Ve dnech 13. a 14. 5. 2022 se děti z tanečního oboru ZUŠ B. Smetany Nové Město nad Metují zúčastnily tanečně akrobatického workshopu v Hradci Králové. Pod vedením profesionálních lektorů z Vem Camará Capoeira Hradec Králové a Tanečního divadla Honzy Pokusila se děti učily nové dovednosti v oblasti akrobacie, partnerské akrobacie, aerial silk a contemporary dance. Přítomni byli také rodiče, kteří si, stejně jako děti, workshop velice chválili.  Velice děkujeme SRPŠ, že nás v tomto projektu finančně podpořili. 

ŽÁCI VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ – PŘIJATÍ NA VÝTVARNÉ ŠKOLY v r. 2022

20. května 2022

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho Velké Poříčí

- grafický design

Magdalena Tymelová

SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o Hradec Králové

Adam Pěnička

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

Matyáš Marinica
Kateřina Štenclová
Berenika Svačinová
Denisa Coufalová

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a keramická, Hořice

Justýna Kroulová
Lucie Hofmanová
Alžběta Kočitá

Střední umělecká škola grafická, Jihlava

Natálie Bartošová

Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice

Eliška Rydlová

Střední škola vizuální tvorby Hradec Králové

Denisa Coufalová

Gratulujeme!!!!

První absolventský koncert

18. května 2022

V úterý 17. 5. 2022 se konal na ZUŠ B. Smetany první letošní Absolventský koncert. V přeplněném koncertním sále se představilo publiku 12 absolventů naší školy. Všem žákům a jejich pedagogům blahopřejeme k pěkným výkonům!

Soustředění orchestru Gioco

16. května 2022

Smyčcový orchestr Gioco uskutečnil pod vedením Věry Vlčkové z pátku 13.5. na sobotu 14.5. víkondové soustředění s přespáním v ZUŠ. Mimo hraní a vybrušování našeho repertoáru jsme si smlsli na pizze, zahráli si hru v prázdné a do pološera zahalené budove naší školy, koukli na společné video a poprve vyzkoušeli, jaké to je strávit noc ve zkušebně.

Vše, co umíme, vám s chutí zahrajeme na odpoledním koncertně ZUŠ B. Smetany na novoměstském náměstí v pátek 10.6., kde společně oslavíme 75 let založení naší školy. - Těšíme se na vás!!! - vaše Gioco :)

Komorni zastavenicko 12.5. 2022

13. května 2022

Dne 12.5. 2022 se koncertním sálem ZUS B. Smetany rozezněly tóny houslí , klaviru, violy a cella, na které hráli žáci ze tříd V. Vlčkové, A. Vrbové a J. Rybáčka, aby potěšili rodinné posluchače, kteří přišli sdílt a podpořit odvahu a radost svých dětí z úspěšně zdolaného studia sólových přednesů či komorni hry. Všem přítomným se dařilo a bylo velmi milé se o radost z nastudovaných skladeb podělit se svými nejbližšími. Mnozí vystupovali po velmi dlouhé koncertní pomlce poprvé. Všem děkujeme za krásný zážitek.

Interní koncert houslistů

10. května 2022

Ve čtvrtek 5. května proběhl koncert žáků paní učitelky Kláry Homonaiové. Představili se na něm převážně houslisté, jedna violistka, ale i dvě žákyně na zobcovou flétnu. Jako host zahrála violoncellistka Adélka ze třídy paní učitelky Anny Vrbové. Děkujeme za milou atmosféru, kterou vytvořil zaplněný sál rodičů, prarodičů a dalších posluchačů. Gratulujeme k výkonům!

Výlet za hudbou

5. května 2022

V pátek 29. dubna 2022 se čtrnáct žáků naší školy a tři pedagogové vypravili do hradecké Filhramonie.
Výchovný koncert pro zájemnce lákal již názvem - Hrajeme si s orchestrem. Moderátor Lukáš Hurník nás provedl barevnou škálou zvuků symfonického orchestru, nechybělo i něco poučení z teorie a dějin hudby. Ukázky z významných děl českých a světových skladatelů byly vybrány vkusně a zajímavě. A hlavně s ohledem na mladé posluchače, kteří po covidové pauze měli možnost se podívat na práci profesionálních hráčů. Milé bylo i setkání s naší bývalou kolegyní Pertou Chmelařovou, vyučující v minulosti na naší zušce příčnou flétnu. Poděkování  SRPŠ, které zasponzorovalo vstupenky dětem , a to jak z Nového Města , tak z pobočky v České Skalici

Hudba na náměstí

2. května 2022

V sobotu 23.4. se dopoledne na náměstí rozezněly tóny hudby v podáni smyčcového orchestru Gioco a Dechového orchestru. Program byl obohacen o vystoupeni žáků tanečního oboru s ukázkou akrobacie pod vedenim Veroniky Dlouhé. Velmi nás potěšila hojná účast diváků, kteří naše vystoupení oceňovali srdečným potleskem.

Gratulujeme!!!

2. května 2022

Tanečnice p.uč. Válkové postoupily s choreografií "Na dvorku"  na celostátní přehlídku v Kolíně. Přejeme mnoho úspěchů.

Gratulujeme!!!

Koncert třídy Viktorije Petříkové v České Skalici

26. dubna 2022

V České Skalici se představila klavírní třída Viktorije Petříkové. Gratulujeme ke krásným výkonům!

Taneční obor na krajské přehlídce

26. dubna 2022

Gratulujeme děvčatům z tanečního oboru za úspěšnou prezentaci školy na krajské přehlídce v Hradci Králové s choreografii p.uč. Válkové 

"Na dvorku" a "Čajka".

100 současných a bývalých žáků ZUŠ spojí své síly

25. dubna 2022

4. a 5. června 2022 od 17:00 vystoupí společně na jednom pódiu v sokolovně v Novém Městě nad Metují veliký orchestr, kde pod vedením Ireny a Jaroslava Rybáčkových spojí své síly současní a bývalí žáci ZUŠ v rámci koncertů Novoměstské filharmonie.

Naplňuje nás radostí, že bývalí absolventi naší školy nadále s chutí hrají na své hudební nástroje a podílejí se tak aktivně na kulturním rozvoji našeho krásného města, což je hlavním cílem naší ZU

PALEČEK se 23.4.2022 zúčastnil 26. ročníku Lomnického hudebního jara v Lomnici nad Popelkou

25. dubna 2022

Tento mezinárodní festival hudby, tance a zpěvu pro děti a mládež do 26ti let se letos konal po dvouleté covidové přestávce a tudíž se ho účastnilo méně účinkujících než v minulých letech. Smyslem festivalu není soutěžení, ale prezentace mladých umělců v oblasti hudby, tance nebo zpěvu. Paleček velmi dobře reprezentoval svým podařeným vystoupením v Tylově divadle naší Základní uměleckou školu i naše město. 

Houslisté v České Skalici

25. dubna 2022

První interní koncert houslové třídy žáků Kláry Homonaiové proběhl na pobočce v České Skalici 8. 4. 2022. Na koncertě se představily nové houslistky naší školy. Rodiče ocenili zaslouženým potleskem drobné i delší přednesové skladby. Gratulujeme k výkonům!

Interní koncert zobcových fléten a klarinetu

12. dubna 2022

V úterý 12. dubna proběhl interní koncert žáků pana učitele Zdeňka Bergera a Martin Čechoviče. Na koncertě představili žáci zobcovou flétnu a klarinet. Na koncertě zazněly lidové písně, ale také barokní skladbičky. Děkujeme za účast a gratulujeme ke krásným výkonům. 

Interní koncert zobcových fléten a klarinetu

Taneční obor na divadelním plese

12. dubna 2022

Děvčata tanečního oboru tuto sobotu zastupovala naši školu na divadelním plese Bystré v Orlických horách. 

Děkujeme a gratulujeme k úspěšnému představení!!

 

Blahopřejeme k 1. místu!

11. dubna 2022

Blahopřejeme naší žačce Katce Lukáškové ke krásnému prvnímu místu ve hře na příčnou flétnu v krajském kole soutěže základních uměleckých škol. Blahopřání patří také paní učitelce Monice Čermákové, která Katku na soutěž připravila. Velké poděkování patří paní učitelce Petříkové, která Katku doprovázela na klavír.

Jarní koncert v České Skalici

6. dubna 2022

Dne 18.03. proběhl v České Skalici koncert žáků navštěvující naší pobočku. Blahopřejeme ke krásnám výkonům!

Zapojení dětí z Ukrajiny do tanečního oboru

6. dubna 2022

Český rozhlas Hradec Králové natočil reportáž s naší paní učitelkou tanečního oboru Ludmilou Válkovou o zapojení ukrajinských dětí do výuky. Celou reportáž nalezente na odkazu zde

„Krabice od srdce“ - sbírka pro pomoc ukrajinským dětem

24. března 2022

Děkujeme všem návštěvníkům Jarního koncertu 18. 5., kteří přispěli na akci „Krabice od srdce“, sbírku pro pomoc ukrajinským dětem, pořádanou Diakonií ČCE uplynulý víkend. Vybralo se neuvěřitelných 3 800 korun. Nakoupila jsem školní a výtvarné pomůcky, sportovní potřeby a trvanlivé sladkosti a vše předala v neděli na sběrném místě v Náchodě. Ještě jednou děkuji! 

 

Alena Vlčková, vedoucí pobočky ZUŠ

Soustředění dechového orchestru

21. března 2022

11.3.- 13.3. 2022 se dětský dechový orchestr ze ZUŠ Bedřicha Smetany pod taktovku dirigentů Tomáše Hvězdy a Václava Kárníka vydal na tří denní soustředění plné práce a přípravy na nadcházející koncerty, které nás v nejbližší době čekají.

Soutěž dechových nástrojů

18. března 2022

14.3. 2022 nás naše žačky byly reprezentovat na soutěži dechových nástrojů v ZUŠ F.A. Šporka v Jaroměři. Gratulujeme Pavlíně Volfové a Rebece Králové za krásné druhé místo a Katce Lukáškové za první místo s postupem. Budeme držet palce v krajském kole.

 

Soutěž dechových nástrojů

Pěvecká soutěž

18. března 2022

Dne 8. února na naší škole proběhlo okresní kolo pěvecké soutěže základních uměleckých škol. Všem zůčasněným moc děkujeme a blahopřejeme nejem postupujícím ke krásným výkonům. 

Pěvecká soutěž

Blahopřejeme!

16. února 2022

Náš žák, houslista a klavírista JAN ŠESTÁK, úspěšně vykonal talentovou přijímací zkoušku na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze - obor skladba. Na pečlivé přípravě se podíleli Klára Homonaiová a Pavel Staněk. Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a výborné reprezentaci školy!

Blahopřejeme!

Ohlédnutí za adventním koncertem

11. ledna 2022

Eliška Kratěnová, Tereza Štěpánová a Marek Klimeš se rozhodli sezvat žáky a absolventy naší školy a společně s několika dalšími muzikanty z okolí společnými silami připravili dva adventní koncerty. Jsme rádi, že i po ukončení školní docházky naši žáci dále pokračují hudebním životem a že společně s absolventským vysvědčením nezamknou hudební nástroje do skříně. Věříme, že si posluchači koncerty užili a že podobné akce budou i v budoucnu. 

Ohlédnutí za adventním koncertem

Účast na výtvarné soutěži Galerie výtvarného umění v Náchodě

10. ledna 2022

 

Žáci VO ZUŠ se zúčastnily 13. ročníku výtvarné soutěže, kterou pořádá Galerie výtvarného umění v Náchodě a někteří získali ocenění i zvláštní cenu poroty.

Jsou to žáci Barbora Skládalová, Ela Shánělová, Adéla Bělobrádková, Jan Burda, Matouš Burda. Vystavují ale všichni zúčastnění žáci.

Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů proběhne na vernisáži 21. ledna v 17 hodin přímo v prostorách GVUN. 

 

Výstava potrvá do 20.2.2022  Zveme všechny příznivce výtvarného umění.

 

Pedagogická radost

4. ledna 2022

Bývalí žáci pěveckého oddělení zpívají dál.

Společné zpívání  České mše vánoční Jana Jakuba Ryby  na půlnoční mši 24. 12. 2021 v Novém Hrádku od taktovkou pana Jiřího Hlaváčka.

Pedagogická radost

Online vystoupení a koncerty

3. ledna 2022

V současné době veřejné koncerty nepořádáme, nicméně na našem Youtube kanále můžete sledovat vystoupení našich žáků. Budeme rádi za každé shlédnutí i sdílení. 

Děkujeme za milá slova

2. listopadu 2021

Vždycky nás potěší, když od vás dostaneme zpětnou vazbu k naší práci. A potěší nás dvojnásob, když naše práce zanechala pozitivní zážitky a vzpomínky. Níže si můžete přečíst úryvek dopisu, který poslal pan Martin Pešek manželům Rybáčkovým. 

Za dopis panu Peškovi moc děkujeme. Je pro nás velkým povzbuzením.

Naši žáci hráli s Novoměstskou filharmonií v Neratově

Irena Rybáčková | 5. října 2021

V krásný slunečný den, v neděli 26. 9. 2021 se konala v Neratově celodenní akce v rámci projektu ZUŠ Open, které se úspěšně zúčastnilo mnoho kvalitních hudebních těles z celé České republiky, pod záštitou Nadačního fondu Magdaleny Kožené a hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. Na závěr programu zazněl v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert Novoměstské filharmonie, v které účinkovalo mimo jiné i 12 nadějných mladých studentů z orchestrální přípravky naší školy a reprezentovali tak svojí hrou výbornou úroveň ZUŠ B. Smetany Nové Město nad Metují. Akce byla benefiční a podařilo se během ní vybrat krásných 40 000,- korun, které budou použity pro dobrou věc, a to ve prospěch Sdružení Neratov, které se věnuje péči o hendikepované děti. Poděkování patří všem pořadatelům, organizátorům, pedagogům a studentům ZUŠ.

PĚVECKÝ SBOR VIKTORKA v České Skalici přijímá nové členy

1. září 2021

Začínáme 6. 9. ve 14.00 v hudebně ZŠ na Husově náměstí /konec 15.30/


Vybíráme školné 250 korun za pololetí – platí se převodem
Letos plánujeme – koncert se smyčcovým souborem 
                                  Archi noc brio /vedoucí J. Rybáček/
                               - koncert s dechovým souborem ZUŠ    
                                  /vedoucí ředitel ZUŠ T. Hvězda/
                               - oslava 20 let od založení Viktorky
                               - nahrávání CD k 20. výročí

Přijďte si s námi zazpívat, naučit se správně dýchat a najít nové kamarády!

Pěvecké sbory nabírají nové členy

19. června 2021

Více informací nalezneté v celém článku

Zuška si hraje na náměstí

9. června 2021

V neděli 13. června budou na Husově námestí v Novém Měste nad Metují od 9:00 probíhat výstupy našich absolventů a dalších žáků. Pokud budete mít cestu kolem, určitě se na chvilku zastavte a odměňte naše studenty podtleskem. 

Pobočka v České Skalici nově nabízí výuku hry na PŘÍČNOU FLÉTNU a HOUSLE

20. května 2021

Pro školní rok 2021/2022 se na pobočce v České Skalici nově otevírá výuka Hry na příčnou flétnu a výuka Hry na housle. Přihlášku naleznete zde na webových stránkách. V přihlášce uveďte do poznámky „pobočka Česká Skalice“

Pobočka v České Skalici ve školním roce 2021/22 znovu otevírá taneční obor

5. května 2021

Do nové třídy tanečního oboru přijímáme pouze žáky budoucích 1. a 2. tříd.

Vyučující – p. uč. Anita Príbojská

Děti se naučí základy výrazového, lidového i klasického tance a různé pohybové hry!

Stopovaná Tanečního oboru ZUŠ

30. dubna 2021

Vážení rodiče,
zveme Vás v podvečer pálení čarodějnic 30.4. od 17.h. na stopovanou. Začátek je u dveří naší budovy tanečního oboru.
Zde postupujte podle fotografií na stanovištích. V eurodeskách je pro každého pracovní list. Hotové úkoly si pečlivě uschovejte, předáte mi je na první prezenční výuce.
Příští stanoviště hledejte na místě, které je zobrazené na obrázku. Hra bude aktivní celý týden.
Přejeme kouzelné zážitky.
 

Úspěch výtvarného oboru

20. dubna 2021

I přes úskalí distanční výuky navázali žáci výtvarného oboru na předchozí roky a ve velkém počtu úspěšně vykonali přijímací zkoušky na umělecké střední školy. Velká gratulace patří nejen všem žákům (viz celý článek), ale také učitelkám výtvarného oboru Lence Effenberkové a Petře Killarové. 

Blahopřejeme!

8. března 2021

Naše žákyně, houslistka ELIŠKA DAVIDOVÁ, úspěšně vykonala talentovou přijímací zkoušku na Konzervatoř Pardubice. Završila tím sedmileté studium na naší škole a pečlivou a soustavnou přípravu pod vedením své učitelky KLÁRY HOMONAIOVÉ. 

Oběma blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a výborné prezentaci školy.

Sociální sítě

23. února 2021

Naši školu můžete sledovat také na sociálních sítích. Klikněte pro více informací. 

Žákovský přístup do elektronické žákovské knížky

19. ledna 2021

Dne 19. ledna jsme odeslali na Vámi zaslané emaily přístupové údaje k žákovskému účtu do elektronické žákovské knížky. 

Více informací o elektronické žákovské knížce naleznete zde

Vyjádření MŠMT k úplatě za vzdělávání za ZUŠ

8. června 2020

MŠMT vydalo informace ohledně úplaty za vzdělávání v průběhu koronavirové doby. Možnosti si můžete přečíst v PDF souboru.

Naši žáci hrají pro Oázu

17. dubna 2020

Naše škola navázala spolupráci s Městským střediskem sociálních služeb Oáza a uspořádala pro středisko „virtuální koncerty“. Naši žáci doma natočili pozdrav pro seniory, ve kterém se krátce představili a zahráli skladbu, kterou nacvičili během karantény. Následně jsme nahrávky od žáků spojili do malých koncertů a ty jsme poslali do Oázy. Věříme, že tyto malé koncerty zpříjemní seniorům čas trávený v izolaci a pomůže jim ji přečkat s lepší náladou. Mockrát děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se této akce účastní.

Výzva pro platbu školného

12. února 2020

Vážení rodiče, výzva pro platbu školného vám byla odeslána na email. Pokud výzvu nevidíte v doručené poště, zkontrolujte poštu hromadnou a SPAM.