ZUŠ Nové Město nad Metují a Rok české hudby 2024


Roky končící čtyřkou mají v české hudbě podobný význam, jako osmičkové roky pro národ a stát. Až podivuhodně často vycházejí na výročí narození, úmrtí, či vytvoření stěžejních děl nejvýznamnějších českých skladatelů. (https://www.rokceskehudby.cz/rok-ceske-hudby)


Na letošní rok 2024 vychází mimo jiné výročí narození dvou skladatelů a pedagogů pevně spjatých s naší školou a samotným Novým Městem nad Metují. Jedná se o Bedřicha Smetanu a Dušana Vrchoslava. 

Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 a v letošním roce si tedy připomínáme 200 let od jeho narození. Jak je všeobecně známo, tak otec Bedřicha Smetany působil v Novém Městě nad Metují jako sládek, a i přes to, že se Bedřich Smetana narodil v Litomyšli, si tento skladatel vytvořil k našemu městu vřelý vztah a často se do něho vracel. V Novém Městě nad Metují například skladatel zkomponoval skladbu Louisina polka. Inspirací pro tuto skladbu byla skladatelova sestřenice Luisa (dle některých zdrojů byla Louisa vzdálená neteř Bedřicha Smetany), do které se skladatel během pobytu u příbuzných v Novém Městě nad Metují zamiloval. Tuto skladbu sám Bedřich Smetana s oblibou hrál a byla jednou z jeho nejoblíbenějších, o čemž svědčí jeho soukromá poznámka: 


"Tato polka, aniž bych se chtěl chváliti, má sotva sobě rovné. Takt za taktem je svěží a krásná, takže v Plzni každý, kdo ji slyšel, nemohl se jí dost vynachváliti a naposlouchati. Žádnou skladbu, kterou jsem napsal, nemohu častěji hrát, protože se mi pak již zprotiví, ale tuto polku mohu hrát neustále, a přece mne neomrzí.


Jako připomínku hlubokých kořenů Bedřicha Smetany v Novém Městě nad Metují dostala naše škola u příležitosti odhalení skladatelovy sochy od akademického sochaře Josefa Marka do svého názvu jméno tohoto národního skladatele – ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují.


Druhým skladatelem a pedagogem, u kterého si v letošním roce připomínáme výročí narození je Dušan Vrchoslav. Narodil se 8. dubna 1924 a na tento rok tedy připadlo sté výročí od jeho narození. Dušan Vrchoslav byl pedagog, skladatel, dirigent, sbormistr, skaut a obrovskou měrou ovlivnil kulturní dění na Náchodsku. Na jeho popud byl například založen Komorní orchestr, na jehož základech nyní stojí Novoměstská filharmonie. Na naší škole dlouhodobě působil jako pedagog a ředitel. Vedle naší školy působil pan Vrchoslav ve školách v Opočně, Náchodě a Hronově. Během svého života zkomponoval na 100 skladeb. Jeho záběr byl poměrně široký, složil například Českou mši, Stabat mater, Novoměstskou suitu, Koncert pro fagot a smyčcový orchestr, a další. 

Naše škola se do Roku české hudby 2024 zapojí projektem Smetana200/Vrchoslav100. V rámci tohoto projektu nastudují naši žáci a učitelé skladby českých autorů, kteří jsou v rámci Roku české hudby připomínáni. Nahrávky nastudovaných skladeb budou zveřejňovány v průběhu roku 2024 na youtube a webových stránkách školy.