Taneční obor

Taneční obor systematicky rozvíjé taneční nadání dětí. Klade důraz na správné držení těla a pohybovou techniku. Rozvíjí představivost, hudební cítění a tvořivost. V současné době navštěvuje taneční obor více než 100 žákyň. Žákyně vystupují svými choreografiemi v Novém Městě nad Metují i okolí a účastní se soutěžních přehlídek. Na závěr školního riku má taneční obor vystoupení v rámci Smetanovských dnů.

Příravná taneční výchova 

věk 5 - 7 let
výuka 1x týdně 65 minut

Nenásilnou formou her a hravých cvičení připraví děti ke zvládnutí dalších stupňů výuky (rytmická průprava, hra se zpěvem, práce s míčky, se šátky, s obručemi, ztvárnění vlastních námětů z přírody i z pohádek). Důležitou složkou je klavírní korepetice - živý hudební doprovod umožní sledovat tvořivé nápady děti a rozvíjí hudební cítění.

První stupeň tanečního obor

2. - 8. třída základní školy
výuka 2 - 4 hodiny týdně
délka studia 7 ročníků

V 1. a 2. ročníku se vyučuje taneční průprava a taneční praxe opět hravou formou a s doprovodem korepetitora. Ve 3. - 7. ročníku se žáci seznámí se základy klasického i lidového tance a především s tancem současným a jeho pohybovými principy (řízení pohybu z těžiště, švihy, vlny, impulsy, využití spirály ...). Současný tanec uvolní tvořivé schopnosti dětí, samozřejmou součástí předmětu je taneční improvizace.

Druhý stupeň tanečního oboru

od 9. třídy základní školy
výuka 4 vyučovací hodiny týdně
dělka studia 4 ročníky

Druhý stupeň studia navazuje na stupeň první, výuka je zaměřena převážně na současný tanec a taneční improvizaci. Žákyně jsou vedeny k tvůrčí umělecké činnosti, vytvářejí si osobitý pohybový slovník, vytváří se pevný kolektiv a originální kotelktivní práce. Děvčata se seznámí i s historickým tancem a tanci jiných národů.

 

Pedagogové

Taneční obor Anita Holečková    MD
Mgr. Veronika Špačková, DiS.    MD
Mgr. Ludmila Válková    ludmila.valkova@zusnovemesto.cz