Spolek rodičů a přátel
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují

 

Spolek je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružením občanů, kteří mají společný zájem na kvalitě výuky a výchovy žáků a na vývoji Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují

Příspěvek na SRP ZUŠ pro školní rok 2022/2023 je 150 Kč za každý hlavní obor (pokud žák/žákyně navštěvuje více oborů - například klavír, housle a výtvarný obor, je příspěvek za žáka na SRP ZUŠ 3 x 150 Kč