Výtvarný obor

Studium ve výtvarném oboru se dlí na přípravné studium a na základní studium I. a II. stupně. Výtvarný obor nabízí ucelené výtvarné vzdělání pro žáky od 5 do 19 let. Pro starší zájemce je možné otevřít studim pro dospělé (SDP).

Přípravná výchova
Žáci se hravou formou seznamují s výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika, modelování), s výtvarným materiálem (hlína, drát, sádra), ale i s materiály netradičními (plast, lepenka, listí, proutí, ...)

Základní studium I. a II. stupeň
Výuka volně navazuje na studium předešlé a systematicky jej prohlubuje a uceluje. Probíhá prostřednictvím výtvarných řad a projektů.

Přípravy na talentové zkoušky
Pro žáky, kteří se chtějí připravovat k talentové zkoušce na střední, nebo vysokou výtvarnou školu. Výuka je postavena na individuálním přístupu ve skupině 5 - 8 žáků ve vyhrazených dnech. S výukou je nejlépe začít v sedmé, nejpozději osmé třídě ZŠ. Podmínkou přijetí je nejen prokázání výtvarného talentu, ale také velký píle, vytrvalost a snaha se učit. Zvýhodněni jsou žáci, kteří do výtvarného oboru ZUŠ již docházejí. Doporučujeme navšťevovat výuku před talentovými zkouškami 2x týdně.

 

Žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují svými pracemi na výstavách v budovách školy a v prostorách městského muzea. Pravidelně se účastní celostátních přehlídek výtvarných oborů základních uměleckých škol a celé řady dalších výtvarných soutěží.

 

Doporučená výbava do výtvarného oboru
Žáci si přinesou tyto výtvarné materiály uloženy v kufříku, nebo krabici (řádně podepsané)
1x  vodové barvy
1x  suché pastely (24 odstínů)
1x  voskové pastely
1x olejové pastely
1x  barevné tuše
2x  tužka č.1, B6
1x  krejon
1x  rudku
1x  černý uhel (umělý i přírodní)
1x  gumu obyčejnou
1x  tvárlivou pryž (vyšší ročníky)
1x  nůžky
1x  paletu
lepidlo Kores v tyčince
štětce vlasové
štětce ploché
štětce na lepidlo
hadřík na otírání štětců
násadu pro pero + pera
ořezávátko na tužky

Pedagogové

Výtvarný obor Mgr. Lenka Effenberková    lenka.effenberkova@zusnovemesto.cz
Mgr. Petra Killarová    petra.killarova@zusnovemesto.cz