Výtvarný obor

Studium ve výtvarném oboru se dlí na přípravné studium a na základní studium I. a II. stupně. Výtvarný obor nabízí ucelené výtvarné vzdělání pro žáky od 5 do 19 let. Pro starší zájemce je možné otevřít studim pro dospělé (SDP).

Přípravná výchova
Žáci se hravou formou seznamují s výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika, modelování), s výtvarným materiálem (hlína, drát, sádra), ale i s materiály netradičními (plast, lepenka, listí, proutí, ...)

Základní studium I. a II. stupeň
Výuka volně navazuje na studium předešlé a systematicky jej prohlubuje a uceluje. Probíhá prostřednictvím výtvarných řad a projektů.

Přípravy na talentové zkoušky
Pro žáky, kteří se chtějí připravovat k talentové zkoušce na střední, nebo vysokou výtvarnou školu. Výuka je postavena na individuálním přístupu ve skupině 5 - 8 žáků ve vyhrazených dnech. S výukou je nejlépe začít v sedmé, nejpozději osmé třídě ZŠ. Podmínkou přijetí je nejen prokázání výtvarného talentu, ale také velký píle, vytrvalost a snaha se učit. Zvýhodněni jsou žáci, kteří do výtvarného oboru ZUŠ již docházejí. Doporučujeme navšťevovat výuku před talentovými zkouškami 2x týdně.

 

Žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují svými pracemi na výstavách v budovách školy a v prostorách městského muzea. Pravidelně se účastní celostátních přehlídek výtvarných oborů základních uměleckých škol a celé řady dalších výtvarných soutěží.

 

 

Doporučená výbava do výtvarného oboru

žáci si přinesou tyto výtvarné materiály uloženy v malém kufříku, nebo krabici (řádně podepsané):

1x suché pastely (24 odstínů) 1x barevné tuše 1x soupravu grafitových tužek – např. Sada tužek Colorino Sketching art set, 10 tužek (H,B) a 2 uhly nebo tužky Kores Grafitos 12ks 8B-2H v plechové etui 92162

1x krejon 1x rudku 1x černý uhel (umělý i přírodní) 1x gumu obyčejnou 1x tvárlivou pryž 1x nůžky 1x paletu

10 silných náplní do tavné pistole lepidlo tuhé v tyčince např. Kores štětce vlasové – 6, 10, 14 štětce ploché – 4, 6, 12, 14 hadřík na otírání štětců násadu pro pero + perka – 1. -7. ročník ořezávátko na tužky

 

SEZNAM VĚCÍ NA PŘÍPRAVU K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

CO BUDETE URČITĚ POTŘEBOVAT:

1x akvarelové barvy 1x soupravu grafitových tužek (např. Sada tužek Colorino Sketching art set, 10 tužek (H,B) a 2 uhly nebo tužky Kores Grafitos 12ks 8B-2H v plechové etui 92162)

1x barevné tuše 1x krejon 1x rudku 1x černý uhel (umělý i přírodní) 2x gumu obyčejnou 2x tvárlivou pryž 1x paletu kvalitní štětce vlasové – např. 6, 10, 14, štětce ploché – 4, 6, 12, 14 násadu pro pero + perka ořezávátko na tužky

Desky A2 – pro přenášení výtvarných prací

- sytě vyznačené pomůcky jsou nezbytné

Pedagogové

Výtvarný obor Mgr. Lenka Effenberková    lenka.effenberkova@zusnovemesto.cz
Mgr. Petra Killarová    petra.killarova@zusnovemesto.cz