Čipový systém pro vstup do školy

Od středy 17. dubna 2024 přechází naše škola na zabezpečení budov v Novém Městě nad Metují pomocí čipového systému s dohledem kamer (kamery jsou umístěny pouze u vstupu do budov a snímají vstupní dveře). Od 17. dubna budou tedy dveře uzamčeny elektronickým zámkem a pro vstup do budov bude nutné použít přístupový čip.

Přístupové čipy budou žákům předávat učitelé hlavních oborů, a to od 2. dubna 2024.

Takovéto zabezpečení školy zvyšuje bezpečnost osob v základní umělecké škole a napomáhá zabezpečit majetek žáků, zaměstnanců a školy. Zamezuje vstupu nepovolaným osobám. 

Pravidla pro výdej čipů:
- Žáci (zákonní zástupci) získávají čip s individuálním čipovým kódem na základě složení finančního obnosu 50,- Kč, čímž se stávají držiteli čipu.
- Přístupový čip žákům a zákonným zástupcům předává učitel hlavního oboru
- Přístupový čip je nevratný
- Na každého žáka je z důvodu bezpečnosti zaevidován pouze jeden přístupový čip
- Dalším osobám s povoleným vstupem předává přístupový čip sekretariát školy

Povinnosti držitele čipu
- Držitel čipu je výhradním vlastníkem – čip je nepřenosný s výjimkou rodinných příslušníků pověřených k vyzvednutí žáka 
- Nefunkční čip je nutno okamžitě hlásit učiteli, případně na sekretariátu školy
- V případě ztráty čipu je držitel povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit učiteli hlavního oboru, případně na sekretariátu školy.

Ztráta čipu
- V případě ztráty čipu si oprávněná osoba zakoupí nový čip
- Ztracený čip bude trvale vyřazen ze systému – na opětovné nalezení čipu nebude brán zřetel
- Stejným způsobem bude postupováno případě mechanického poškození čipu
- V případě nefunkčnosti čipu bez zjevné příčiny (vadný kus) bude vydán držiteli čipu čip nový bez poplatku

Pravidla pro vstup do budovy
- Odblokování elektronického zámku proběhne přiložením čipu ke čtečce. Po zaznění zvukového signálu se elektronický zámek odblokuje. 
- Čtečka čipů je pro otevření dveří je umístěna u vstupu do budov č.p. 1209 a 1238 vpravo od vstupních dveří a u vstupu do budovy č.p. 1218 vlevo od vstupních dveří do budovy

- Pokud žák zapomene čip, může pomocí číselného kódu zavolat učiteli prostřednictvím čtečky. Číselný kód učitele je uveden u čtečky čipů vedle vchodových dveří do všech budov školy.

- Pro vyzvednutí mladších žáků u skupinových předmětů (přípravky, 1. a 2. ročníky v TO, VO a Hudební nauce, sbor Malíček) zákonným zástupcem budou dveře odemčeny po dobu 15 minut. Dveře se odemknou 10 minut před KONCEM výuky daného předmětu.

Pravidla pro opuští budovy
- Pro opuštění budovy je nutné pomocí kliky otevřít dveře a tím odblokovat elektronický zámek - při odchodu se nepoužívá čip. V budově č.p. 1238 je pro uvolnění elektronického zámku při odchodu možné využít také tlačítko „východ“ umístěné na levé straně dveří

Úplné informace naleznete ZDE ve směrnici 

Důvody, které nás vedly k formě jednorázové platby 50 Kč za čip. ODKAZ

Děkujeme všem zůčastněným za spolupráci a pochopení. Tento krok byl zaveden především pro zajištění bezpečí žáků naší školy.