Pedagogové klavírního oddělení

František Baudisch

klavír, varhany

Kontakt:
frantisek.baudisch@zusnovemesto.cz


učebna:
 

Veronika Bibrlová

klavír

Kontakt:
veronika.bibrlova@zusnovemesto.cz


učebna:
 

Petra Dostálová

vedoucí klavírního oddělení

klavír

Kontakt:
petra.dostalova@zusnovemesto.cz


učebna:
pondělí - čtvrtek: učebna 7 budova č.p. 1209

Hanna Kalynyč

akordeon

Kontakt:
hanna.kalynyč@zusnovemesto.cz
 

učebna:
úterý - čtvrtek: učebna 208 budova č.p. 1218

Mgr. Karel Koldinský

korepetice

Kontakt:
karel.koldinsky@zusnovemesto.cz

učebna:
úterý: učebna 6 budova č.p. 1209

Mgr. Viktorija Petříková

klavír, korepetice

Kontakt:
viktorija.petrikova@zusnovemesto.cz
 

učebna:
pondělí, čtvrtek pátek: učebna 1 pobočka Česká Skalice
úterý, středa: učebna 202 budova č.p. 1218

Adéla Slánská, DiS.

klavír, zobcová flétna

Kontakt:
adela.slanska@zusnovemesto.cz

učebna:
pondělí, úterý, čtvrtek: učebna 10 budova č.p. 1209

MgA. Jaroslava Staňková Ph.D.

klavír, klavírní seminář

Kontakt:
jaroslava.stankova@zusnovemesto.cz


učebna:
pondělí, středa, pátek: učebna 6 budova č.p. 1209

Marie Švorčíková

klavír

Kontakt:
marie.svorcikova@zusnovemesto.cz


učebna:
pondělí - pátek: učebna 8 budova č.p. 1209

Jana Topková

klavír, zobcová flétna

Kontakt:
jana.topkova@zusnovemesto.cz


učebna:
pondělí - čtvrtek: učebna 3 budova č.p. 1209

Mgr. Lidmila Urbanová, DiS.

klavír, varhany

Kontakt:
lidmila.urbanova@zusnovemesto.cz


učebna:
pátek: učebna 7 budova č.p. 1209

Paed.Dr. Alena Vlčková

vedoucí pobočky Česká Skalice

klavír, pěvecký sbor, hudební nauka

Kontakt:
alena.vlckova@zusnovemesto.cz


učebna:
pondělí - čtvrtek: učebna 1, 3, 5 pobočka Česká Skalice

Pavlína Vítová

klavír

Kontakt:
pavlina.vitova@zusnovemesto.cz


učebna:
pondělí, čtvrtek, pátek: učebna 4 budova č.p. 1209

Mgr. Jiří Vondráček

korepetice

Kontakt:
jiri. vondracek@zusnovemesto.cz

 

Miloslav Vondřejc

klavír

Kontakt:
miloslav.vondrejc@zusnovemesto.cz

Učebna:
pondělí, středa, pátek: učebna 9 budova č.p. 1209

úterý, čtvrtek: učebna 3 pobočka Česká Skalice