Variant, jakým způsobem řešit distribuci čipů jsme probírali několik a u každé jsme shledávali různá pro a proti. Pro variantu jednorázové platby 50 kč za čip jsme se nakonec rozhodli z následujících, pro nás podstatných důvodů.

 

První důvod je vysoký počet žáků. Naši školu navštěvuje 700 žáků. Pokud by byla kauce nastavena například na 150 Kč, museli bychom mít uloženo na sekretariátu školy přibližně 100 000 Kč, což jsme považovali za velké bezpečnostní riziko.

Dalším důvodem je délka studia na ZUŠ. Předpokládaná délka studia na ZUŠ je 11-13 let. Po takové době nepředpokládáme, že by byl čip znovu použitelný a formu zapůjčení tedy nepovažujeme za vhodnou.

Další z důvodů jsou administrativní problémy spojené s nenavrácením čipu. Bohužel každý rok řešíme poměrně velké množství ukončení bez oficiální odhlášky a pokud by to bylo spojeno i s nenavrácením čipu, byl by náš sekretariát na konci školního roku zahlcen. Bohužel administrace ve školách neustále roste a tabulky pro zaměstnance nám nedovolují nabrat další pracovní sílu. Právě na začátku a na konci školního roku je administrativní práce nejvíce (přijímání nových žáků, resp. odhlašování žáků) a pokud by se přidalo navíc řešení kaucí za čipy hrozilo by, že nebude škola řádně fungovat. Dále akceptujeme v odůvodněných případech scan odhlášky s viditelným podpisem. Některým rodičům to velmi usnadní práci a v případě kauce spojené s vrácením čipu bychom takovéto odhlášky nemohli akceptovat.

Dalším důvodem je ulehčení administrace pro zákonné zástupce. V případě  kauce by bylo nutné, aby zákonní zástupci žáků mladších 18 let podepsali zapůjčení čipu oproti kauci. Ve variantě námi zvolené, tedy jednorázové platbě, zodpovídá za odprodej, předání čipu a případnou komunikaci se zákonnými zástupci učitel a zákonní zástupci tedy nemusí být fyzicky přítomni.  

Poslední z důvodů je snížení nákladů v případě ztráty, nebo poničení čipu. Jak již bylo zmíněno, předpokládaná délka studia je 11-13 let. To je poměrně dlouhá doba a díky tomu je pravděpodobné, že se spousta žáků setká s problémem ohledně ztráty, nebo viditelného poničení čipu. V takovém případě by kauce propadla a bylo by nutné zaplatit kauci další.