Hudební obor - bicí nástroje

Výuka hry na bicí nástroje prodělává v posledních létech bouřlivý rozvoj, který lze spatřovat jak ve zvýšeném zájmu o tyto nástroje, zapojování mladších žáků i děvčat do výuky a stále se zdokonalující metodikou výuky. Ideálním věkem pro zahájení docházky je 7 až 8 let. V současné době se objevují nové, nebo naopak velmi staré (přírodní) nástroje, některé se sem dostávají z Afriky a jižní Ameriky. Při návštěvách hudebních škol v Evropě vždy překvapuje, že tato učiliště již tradičně disponují větším množstvím kvalitních bicích melodických nástrojů, jako jsou marimby, vibrafony, metalofony, xylofony, zvonkohry a podobně. Tato vlna zájmu se ze západní Evropy poměrně rychle dostává i do České republiky. Vznikají nové metodické materiály v podobě audio a videonahrávek, notové školy s CD doprovody a další pomůcky.

Výuku hry na bicí nástroje je možné rozdělit dvou skupin. Hra na nástrojenemelodické, pouze rytmické (bicí nástroje, malý buben apod.) a nástroje melodické(xylofony, metalofony, vibrafony a další). Základem je výuka hry na bicí soupravu a malý buben. V naší škole máme velký sortiment jak melodických, tak i nemelodických nástrojů.  Zájemci o výuku se seznamují s hrou na konga, bonga, timbales a další nástroje.

Uplatnění žáků bicích nástrojů je v každém žánrovém souboru či orchestru od country přes taneční a jazzová tělesa až po symfonický orchestr. V ZUŠ Bedřicha Smetany v Novém Městě nad Metují vznikají z pokročilých žáků i speciální soubory se zapojením žáků bicích a ostatních hudebních nástrojů.

Pedagogové

Bicí nástroje Petr Korbel  žesťové a bicí nástroje petr.korbel@zusnovemesto.cz