Pěvecké sbory

MALÍČEK
Dětský pěvecký sbor Malíček ZUŠ Bedřicha Smetany navštěvují děti od 5 let a žáci prvních tříd ZŠ. Malíček pravidelně vystupuje na koncertech ZUŠ v Novém Městě nad Metují, ale také na každoroční výstavě „Vánoce s květinou“ na novoměstském zámku a účastní se přehlídky novoměstských sborů „Novoměstská písnička“. V roce 2008 získal bronzové pásmo na soutěžní přehlídce pěvec. sborů v Hradci Králové a dvakrát se také zúčastnil Perníkového festiválku v Pardubicích. Repertoár Malíčku tvoří písně umělé i lidové, často za doprovodu různých rytmicko-melodických nástrojů, s pohybem, doplněné někdy i různými převleky.

PROSTŘEDNÍČEK 
Dětský pěvecký sbor ZUŠ B.Smetany Prostředníček navštěvují děti od 2. do 5. třídy. Repertoár sboru tvoří písně lidové i umělé, většinou jednohlasé, někdy i dvojhlasé. Prostředníček se v minulých letech zúčastnil několika festivalů a soutěžních přehlídek např. Hořický sborníček, Zahrada písní v Praze nebo soutěžní přehlídky pěveckých sborů v Hradci Králové, kde se umístil ve zlatém a stříbrném pásmu.

PALEČEK 
Paleček je nejstarším oddělením dětského sboru ZUŠ B.Smetany a navštěvují ho děti od 6. třídy ZŠ do 18 let. Jeho repertoár tvoří skladby různých období, od renesance po současnost, úpravy lidových písní, populární skladby. Paleček se pravidelně účastní různých festivalů a přehlídek, u nás i v zahraničí. Mezi jeho největší úspěchy patří zlatá medaile ze soutěžního festivalu v Neerpeltu v Belgii a také stříbrná medaile na soutěži Festa choralis v Bratislavě.  

Sbormistryně

Mgr. Magdalena Mertlíková
magdalena.mertlikova@zusnovemesto.cz
702 090 731

Obor
pěvecké sbory, hudební nauka, housle

Vzdělání
Pedagogická fakulta UK Praha (obor Hv - sbormistrovství)
Týnská vyšší odborná škola (obor sbormistrovství chrámové hudby)

Praxe
1996 - 2004 sbormistryně komorního sboru Pár-tet z Červeného Kostelce
2002 - 2009 sbormistryně smíšeného komorního sboru Tet-men
2000 - 2004 sbormistryně Dívčího sboru Kantiléna Hradec Králové
2001 - dosud sbormistryně Dětských sborů Malíček, Prostředníček a Paleček na ZUŠ B. Smetany Novém Městě nad Metují

Úspěchy
2006 Krajská soutěž školních dětských sborů Hradec Králové - zlaté pásmo
2006 Celostátní soutěž výběrových dětských sborů Nový Jičín - bronzové pásmo
2007 Svátky písní Olomouc - stříbrná medaile
2008 Krajská soutěž školních dětských sborů Hradec Králové - zlaté pásmo (sbor Paleček) s postupem na celostátní přehlídku + cena za krásnou práci s malými dětmi (přípravný sbor Malíček)
2008 56th European Music Festival for Young People Neerpelt (Belgie) - první cena
2009 Festa Choralis Bratislava – stříbrná medaile
2011 Mezinárodní soutěžní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena v Praze – stříbrné pásmo
2012 Porta musicae Nový Jičín – stříbrné pásmo
2015 Zahrada písní Praha – zlaté pásmo