Hudební soubory

Smyčcové oddělení

Orchestrální hra 

Předmět zahrnuje dvě smyčcová tělesa. Oba orchestry reprezentují naši školu na veřejných akcích a koncertech. 

Mladší žáci od cca 3. do 6. ročníku I. stupně navštěvují smyčcový orchestr Gioco, který vede Věra Vlčková (název Gioco vychází z italského slova hra, hrát si, žert, legrace). Žáci zde prohlubují své dosud nabyté dovednosti z individuálních hodin. Repertoár obsahuje vícehlasé skladby různých hudebních stylů, období a žánrů. Výuka probíhá jednou týdně po 2 vyučovacích hodinách. Smyslem orchestru je zapálit hráče pro orchestrální hru a rozvíjet jejich dovednosti v kolektivní hře pod vedením dirigenta.  

Starší žáci mají dle svých hráčských dovedností možnost postoupit od cca 6. ročníku I. stupně do smyčcového orchestru Archi con Brio (Smyčce s jiskrou), který diriguje Jaroslav Rybáček. Orchestr se vyznačuje vysokou uměleckou úrovní. Pracuje se zde již na detailním prohlubování orchestrálních dovedností žáků v souhře vícehlasých skladeb rozmanitého repertoáru, od barokní hudby až po současné filmové melodie. Výuka probíhá jednou týdně po 3 vyučovacích hodinách. Předmět plynule pokračuje v následujících ročnících I. a II. stupně, včetně SPD. 

Komorní hra 

Předmět zaštiťuje dua, tria, kvarteta a další komorní seskupení. Na rozdíl od orchestrálních předmětů je zde zastoupen každý hlas ideálně jedním hráčem - žákem. Komorní hru vyučují naši pedagogové podle zájmu a potřeb žáků. 

 

Kytarové oddělení

Kytarový soubor 

Předmět je určen pro žáky od 4. ročníku I. stupně. Vyučuje se 1 hodinu jednou týdně. Na rozdíl od předmětu “Komorní hra” jsou jednotlivé hlasy zastoupeny více hráči. Předmět učí vzájemné souhře, slouží k rozvoji vnímání rytmu a motivuje k lepším individuálním výkonům. Žáci hrají rozmanitý repertoár, včetně doprovodů k písním. Kytarový soubor vede Lidmila Netíková.