Hudební nauka

výuka teoretických a praktických dovedností v oblasti základů hudby. Základy hudby zahrnují teorii hudby, pěvecké dovednosti, poslech hudby, hra na Orfeův instrumentář a další nástroje. Počet žáků ve skupině je 7 až 25 ve věku od 7 až 12 let, případně starších.Cílem je aktivní používání teoretických znalostí ve svém studijním zaměření.

V ojedinělých případech písemně zdůvodněných rodiči žáka bude tolerována neúčast žáka v hudební nauce za předpokladu domácího samostudia probírané látky. Žák vykoná pololetní a závěrečný test v rozsahu probírané látky daného rozsahu. O výsledku testů bude vyplněný protokol o zkoušce.

Hudební teorie a dějiny hudby

vyšší stupeň výuky teoretických a praktických znalostí a dovedností v hudbě, navazuje na Hudební nauku, prohlubuje znalosti z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, poslechu, analýzy skladeb, vytváří všeobecný kulturní přehled. Cílem je připravit žáky pro aktivní vnímání hudby a pomoci při zkvalitnění práce v hlavním studijním oboru. Předmět je určen pro žáky 5. ročníku I. stupně a starších

 

Pedagogové

Hudební nauka Mgr. Magdalena Mertlíková  sborový zpěv, hudební nauka magdalena.mertlikova@zusnovemesto.cz
Miloslava Štěpánová  hudební nauka miloslava.stepanova@zusnovemesto.cz
Mgr. Ilona Věříšová  sólový zpěv, hudební nauka ilona.verisova@zusnovemesto.cz