Aktuálně

Blahopřejeme k 1. místu!

11. dubna 2022

Blahopřejeme naší žačce Katce Lukáškové ke krásnému prvnímu místu ve hře na příčnou flétnu v krajském kole soutěže základních uměleckých škol. Blahopřání patří také paní učitelce Monice Čermákové, která Katku na soutěž připravila. Velké poděkování patří paní učitelce Petříkové, která Katku doprovázela na klavír.