Aktuálně

Oslavy 75 let od založení Základní umělecké školy

20. června 2022

Oslavy 75 let od založení Základní umělecké školy Bedřicha Smetany završil velký koncert na Husově náměstí

Je pátek 10. června 2022. Při příjezdu na Husovo náměstí je po pravé straně vidět stan, pod kterým se schovává podium. Něco se chystá. Všude okolo pobíhají či postávají děti. Na židle před podiem si sedají diváci. Nejspíš rodiče a příbuzní. U stánku s balonky jsou k dispozici nějaké brožurky – tam se jistě dozvíte, o co jde.

75 let – Základní umělecká škola Bedřicha Smetany oslavuje toto krásné výročí, jak jinak, než velkým veřejným koncertem.

A už to začíná. Úvod celého koncertu patří několika řečníkům, kteří shrnují tradici zdejší školy, ale také přejí škole plno dalších let, ve kterých budou děti dál vedeny k umění. Mezi gratulanty je například pan starosta Petr Hable, nebo bývalý ředitel školy, Miloslav Vondřejc.

První tóny koncertu zaznívají úplně od nejmenších žáků školy. Představují se žáci napříč obory a odděleními. K vidění a slyšení je například pěvecký sbor Malíček, ale také výstupy z předmětu Hudební nauka. Přehlídku krásných nástrojů předvádí kvarteta, ale i větší hudební tělesa. A od malých k větším a dospělejším muzikantům, tanečnicím, výtvarníkům a divadelníkům. Nejstarší pěvecký sbor Paleček, smyčcový orchestr Archi con brio, Dechový orchestr a v neposlední řadě absolventi školy.

Absolventi školy mají pro svoje vystoupení samostatný blok, takže se posluchač těší vyzrálými tóny, a mladší žáci školy získávají motivaci pro svou další práci. Ve chvíli, kdy se setkávají absolventi se stávajícími žáky na podiu, a zaznívají jejich společné skladby, nabíhá husí kůže. Velký počet mladých, krásných tváří, a jejich nadšení pro totéž. Pro hudbu. Opět je vidět, jaký velký smysl základní umělecké vzdělávání má!

Po čtyřech hodinách koncertu sedí divák v úžasu nad tím, kolik dětí navštěvuje zdejší Základní uměleckou školu. Kolik jich veřejně a sebevědomě dokáže vystoupit a hrát před náměstím plným lidí. Kolik učitelů se věnuje práci, která evidentně přináší ovoce. Kolik rodičů, prarodičů, přátel, ale i kolemjdoucích dokáže ocenit to, co se právě děje. Kolik lidí podporuje „ZUŠku“ v Novém Městě nad Metují.

Jistě školu čeká dalších, a úspěšných, 75 let.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě velkého koncertu. Děkujeme všem, kteří přišli žáky a jejich učitele podpořit. Velice si toho vážíme.

Lucie Kotěrová