Aktuálně

Výchovný koncert Filharmonie Hradec Králové.

Ilona Věříšová | 11. října 2022

V pátek 7. října 2022 v dopoledních hodinách žáci naší školy navštívili  koncertní sál Filharmonie Hradec Králové a stali se  aktivními posluchači  výchovného koncertu s názvem Klapka - pohyblivé obrázky poprvé. Zájem mezi žáky byl velký, kapacita omezena dopravními spoji. Polovina žáků jela do Hradce Králové z České Skalice vlakem, druhá polovina linkovým autobusem z Nového Města nad Metují. Poděkování  pedagogickému doprovodu - paní učitelce Aleně Vlčkové, Magdaleně Mertlíkové a Iloně Věříšové.

Další paní učitelka Klára Homonaiová byla přímo účinkující, přesto si našla čas o přestávce a přišla nás pozdravit  Program koncertu byl zaměřený na hudbu k filmu a skladatelské práci s ní související. Dirigent Jan Kučera a moderátor Ondřej Brousek mají velké zkušenosti s hudbou a filmem, jejich vyprávění a praktické ukázky zaujaly mladé návštěvníky. Nechyběla projekce, ukázky hudebních nástrojů a sekcí v orchestru, důležitost souhry hudby a animace, vyjádření emocí hudbou,  ruchy ve  zvukové stopě. Téma výchovného koncertu bylo velmi zajímavé a poučné. Těšíme se na další jarní.