Aktuálně

Vánoční koncert pěveckých sborů Prostředníček, Paleček a smyčcového orchestru Gioco

Věra Vlčková | 8. ledna 2024

19.12. se v Pyramidě v Novém Městě nad Metují uskutečnil Vánoční koncert pěveckého a smyčcového oddělení. Všem účinkujícím patří velké poděkování za jedinečný zážitek. Předvedli velmi kvalitní výkony. O tom vypovídal potlesk diváků a a úsměvy na jejich tvářích. Chtěla bych poděkovat, všem rodičům za podporu dětí v hudebním konání, díky vám můžeme tvořit. Velmi děkujeme za obrovský a nekončící potlesk na závěr a nádherné kytice. Všechny účinkující to zahřálo u srdce a velmi namotivovalo v pokračování dalších hudebních akcí. Děkujeme vám za krásný závěr roku 2023.